1

Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége

További képek a Rendezvényeink menüpontban. »

 2

Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége

További képek a Rendezvényeink menüpontban. »

 3

Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége

További képek a Rendezvényeink menüpontban. »

 4

Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége

További képek a Rendezvényeink menüpontban. »

 5

Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége

További képek a Rendezvényeink menüpontban. »

Kiss Ádám Professzor úr tiszteletbeli doktori avatása

Doctor_Honoris_Causa_2017

Kiss Ádám tiszteletbeli doktor  Higuchi Mitsuru professzorral, a Testnevelési Egyetem másik tiszteletbeli doktorával.

Kiss Ádám professzor úr, Szövetségünk alapító tagja, 2017. február 28-án, a Testnevelési Egyetem Ünnepi Szenátus ülésén vette át a  Doctor Honoris Causa tiszteltbeli doktori kitüntető címet dr. h.c. Mocsai Lajostól, az egyetem rektorától.

Tóth Miklós egyetemi tanár laudációjában kiemelte Kiss Ádám atomfizika területén több évtizedes nemzetközileg is kiemelkedő tudományos tevékenységét, elért eredményeit, tudományos és közéleti tevékenységét, szólt az egyetemi életben betöltött fontosabb megbízatásairól. ( ELTE TTK tanszékvezetője, intézet igazgatója, dékánja, doktori iskola elnöke, az Oktatási Minisztérium felsőoktatási helyettes államtitkára, BEAC elnöke.)

Az egyetemi és főiskolai sporttal munkája során mindvégig szoros kapcsolatban volt, jelenleg a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség elnökeként végez nemzetközileg is elismert tevékenységet.

IMG_0622

Kiss Ádám professzor úr Doctor Honoris Causa előadását tartja.

Szívből gratulálunk Kiss Ádám professzortársunknak a Doctor Honoris Causa kitüntető címhez,  kívánjuk, hogy jó erőben és egészségben még hosszú ideig szolgálhassa a magyar felsőoktatást, az egyetemi sportot, legyen aktív résztvevője Szövetségünknek.

Gondolatok a Magyar Professzorok Világtanácsának (MPV) közel másfél évtizedes munkájáról

Az MPV a rendszerváltás utáni években jött létre azzal a céllal, hogy hidat építsen az anyaországon belül és annak határain kívül tevékenykedő magyar professzorok között, segítse és támogassa a határainkon túli magyar nyelvű felsőoktatás, tudomány és kultúra megerősödését és fejlődését.

2017. január 17-én a Fővárosi Törvényszék kimondta az MPV megszűnését.

További információ itt található: Hírek/Gondolatok

Illés Mária Professzor Asszony születésnapjára rendezett tudományos ülésszak

IMG_20170202_120925

A Miskolci Egyetemen bensőséges ünnepség keretében köszöntötték Illés Mária professzor asszonyt, a Gazdálkodástani Intézet professzorát 70. születésnapján. A tiszteletére rendezett tudományos ülésszakon két előadás hangzott el.

IMG_20170202_120956

 

Prof.dr. Mészáros Tamás, a Corvinus Egyetem volt rektora a stratégiai tervezés jövőjéről, Prof. dr. Besenyei Lajos, a Miskolci Egyetem rektor emeritusa pedig az információs forradalom kihívásairól tartott előadást.

A Kar Dékánja, Veresné prof. dr. Somosi Mariann valamint az intézet igazgatója, Kádárné dr. Horváth Ágnes méltatták Illés Mária professzor asszony tudományos és oktató munkásságát, kiemelték a vezetői gazdaságtan kutatása és oktatási terén elért kiemelkedő eredményeit, szakmai publikációit.

Az MPNSZ elnöke, prof. dr. Besenyei Lajos Illés Mária professzor asszonynak az MPV-ben és az MPNSZ-ben kifejtett tevékenységéről beszélt, hangsúlyozta a lelkiismeretes, következetes és kitartó munkát, amely nagyban hozzájárult a Szövetség sikereihez. Az MPNSZ Elnökségi tagjaként Illés Máriára mindig lehet számítani, 3 évvel ezelőtt felvállalta, szervezte és vezette  a közgazdászképzés országos szintű értékelését elvégző bizottság munkáját.

2016 Karácsonya

honlap

MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE KITÜNTETÉST KAPOTT DUDÁS ILLÉS PROFESSZOR!

Dudás Illés Professzor Úr

Szívből gratulálunk Dudás Illés professzor úrnak, Szövetségünk elnökségi tagjának, magas állami kitüntetéséhez, az augusztus 20-a alkalmából kapott Magyar Érdemrend Tiszti Kereszthez.

Dudás professzor úr a csigahajtással kapcsolatos kutatások nemzetközi hírű szakértője, számos könyve és szakcikke  jelent meg ezzel kapcsolatban az USÁ-ban, Japánban és más országokban, nagyszámú találmányi bejelentése és szabadalma is van. Emeritus professzorként ma is aktívan oktat a Miskolci és Nyíregyházi Egyetemen, jelenleg is több doktorandusza van.

Jelentős munkát végez tudományos kutatásainak gyakorlati megvalósítása terén, jelenleg egy önálló műszaki tudományos laboratóriumi centrum fizikai létrehozásán dolgozik. A fentiek mellett örömünkre szolgál, hogy lelkes elnökségi tagja Szövetségünknek, itt is a tőle megszokott színvonalon tevékenykedik.

A fentiek egyértelműen bizonyítják, hogy méltó helyre került a magas állami kitüntetés. Kívánjuk, hogy professzor úr hosszú ideig, jó erőben, egészségben és alkotó kedvben dolgozzék, legyen aktív vezetője Szövetségünknek!

A kitüntetést Dudás Illés Professzor részére Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter adta át.

 

Az MPNSZ Elnöksége

2016. május 23.

ÉLETMŰDÍJAT KAPOTT PROF. DR. BESENYEI LAJOS

A Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség 2016. május 19-én megtartott közgyűlésén Életműdíjjal tüntette ki Prof. Dr. Besenyei Lajos rector emiritust, a Miskolci Egyetem korábbi rektorát (1997 – 2006), valamint a Miskolci Egyetemi Atlétikai Futball Club korábbi elnökét (1998 – 2012).

Prof. Dr. Besenyei Lajos rektorsága alatt köztudottan kiemelt területnek tekintette a Miskolci Egyetem sportéletét, annak fejlesztését. Széles körben hirdette kollégái között az egészséges életmód fontosságát, a szellemi és fizikai frissesség együttes érvényesülésének szükségességét, előnyeit – ma is aktívan teniszezik heti két alkalommal, időjárástól függően heti 3-4 alkalommal kerékpározik. Felkarolta a Miskolci Egyetem Diáksportkörét, a Szarvasűzők országos egyetemi-főiskolai váltófutóversenyt kiemelt eseménynek tekintette és minden lehetséges eszközzel támogatta. Az ő vezetése alatt válhatott a Miskolci Egyetemi Sportnap kötelezően sporttal töltendő, tanítás nélküli munkanappá, ezzel elősegítve az alkalmanként 3.500 fő résztvevői létszámot és hogy a hallgatók és az oktatók a sporton keresztül tudtak kapcsolatot építeni egymással. Támogatta a téli teniszezés (sátor működési feltételeinek biztosítása) bevezetését a Miskolci Egyetemen.

A képen Prof. Dr. Kiss Ádám, a MEFS elnöke gratulál Prof. Dr. Besenyei Lajosnak.

Szívből gratulálunk elnök úrnak!

 Kitüntetés 2

2016. május 27.

Meghívó
a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének Közgyűlésére.

A Közgyűlés időpontja: 2016. május 27 (péntek), 11.00 óra.

További információ: MPNSZ Közgyűlési meghívó 2016-május

2016. május 26.

MEGHIVÓ

a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének szakmai támogatásával

a Magyar Talajtani Társaság:
1) Talajbiológiai, 2) Talajszennyezettségi, 3) Talajkémiai Szakosztályának,
az MTA Debreceni Akadémiai Bizottság
Talajbiológiai Munkabizottságának
tudományos előadó- és vitaülésére.

Bővebb információ ide kattintva elérhető: MTT-Meghivo-program-2016-majus26

2016 tavasza

Lovász László, az MTA elnöke március 30-án, szerdán adta át az Akadémia Dísztermében a most megválasztott nem akadémikus közgyűlési képviselők következő választási ciklusra szóló megbízó levelét.

  • Füleky György professzor, az MPNSZ Elnökségének tagja,  a IV. Agrártudományi Osztály Talajtani, Vízgazdálkodási és Növénytermesztési Tudományos Bizottsághoz tartozó köztestületi tagok szavazatai alapján lett az MTA Közgyűlésének tagja.

  • Besenyei Lajos professzort, az MPNSZ elnökét, a IX. Gazdaság-és Jogtudományok Osztálya Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottsághoz tartozó köztestületi tagok választották meg az MTA Közgyűlési tagjának.

Megválasztásukhoz gratulálunk, munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Az MPNSZ Elnöksége

2016 Március 6.

tun_8928

“Haderők és hadviselés az elöltöltő fegyverek korában”

Március 6-án, a HM Hadtörténeti Intézet a Múzeum Dísztermében mutatta be új, témájában egyedülálló könyvét.

A könyv szerkesztője Prof. Dr. Turcsányi Károly DSc nyugalmazott mérnök ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem emeritus professzora, a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének elnökségi tagja.

További információ itt található: Könyvismertető


Powered by WordPress | Designed by: SEO Consultant | Thanks to los angeles seo, seo jobs and denver colorado