MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE KITÜNTETÉST KAPOTT DUDÁS ILLÉS PROFESSZOR!

Dudás Illés Professzor Úr

Szívből gratulálunk Dudás Illés professzor úrnak, Szövetségünk elnökségi tagjának, magas állami kitüntetéséhez, az augusztus 20-a alkalmából kapott Magyar Érdemrend Tiszti Kereszthez.

Dudás professzor úr a csigahajtással kapcsolatos kutatások nemzetközi hírű szakértője, számos könyve és szakcikke  jelent meg ezzel kapcsolatban az USÁ-ban, Japánban és más országokban, nagyszámú találmányi bejelentése és szabadalma is van. Emeritus professzorként ma is aktívan oktat a Miskolci és Nyíregyházi Egyetemen, jelenleg is több doktorandusza van.

Jelentős munkát végez tudományos kutatásainak gyakorlati megvalósítása terén, jelenleg egy önálló műszaki tudományos laboratóriumi centrum fizikai létrehozásán dolgozik. A fentiek mellett örömünkre szolgál, hogy lelkes elnökségi tagja Szövetségünknek, itt is a tőle megszokott színvonalon tevékenykedik.

A fentiek egyértelműen bizonyítják, hogy méltó helyre került a magas állami kitüntetés. Kívánjuk, hogy professzor úr hosszú ideig, jó erőben, egészségben és alkotó kedvben dolgozzék, legyen aktív vezetője Szövetségünknek!

A kitüntetést Dudás Illés Professzor részére Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter adta át.

 

Az MPNSZ Elnöksége