Gyászhír

 

In memoriam Prof. Dr. Dudás Illés

A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének Elnöksége mély megrendüléssel tudatja tagtársaival, professzor társaival, honlapunk olvasóival, hogy az elmúlt év tragikus és fájdalmas eseménnyel zárult, eltávozott közülünk Szövetségünk alapító tagja, Dudás Illés professzor úr. Személyében kiváló tudóst, egyetemi professzort, a magyar tudomány ügye által elkötelezett társunkat vesztettük el, olyan embert, aki az élet minden területén kiemelkedő munkát végzett, aki emberségben, tisztességben, a határon túli magyar tudományosság segítésében elévülhetetlen érdemeket szerzett.

Gépészmérnökként, a Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszék vezetőjeként és professzoraként, az MTA doktoraként, számos külföldi egyetem tiszteletbeli professzoraként és doktoraként nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő eredményeket ért el, angol nyelvű szakkönyvei tananyagként szerepeltek amerikai és más országok műszaki egyetemi képzésében.

Alapító tagja és tudományos titkára volt a Magyar Professzorok Világszövetségének, felbecsülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a rendszerváltást követő időszakban a határon túli magyar tudományosság ügyét sikerült felkarolni, a határon túli magyar nyelvű kutatási és oktatási műhelyeket sikerült megismerni, számukra segítséget adni. Élharcosa volt az erdélyi magyar műszaki tudomány fejlesztésének és segítésének.

Alapító tagja és egyik vezetője volt az MPVSZ szellemi örököseként, 2010-ben megalakult Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének, halála napjáig mély elkötelezettséggel és aktivitással dolgozott.

Dudás Illés professzorban igazi jóbarátot, kollégát, igazi professzort vesztettünk el, akinek élete, munkássága, embersége és tisztessége példamutató volt, akire mindig őszinte tisztelettel és barátsággal gondolunk, emlékét megőrizzük.

Kedves Professzor Úr, kedves Illés, nyugodj békében!

az MPNSZ elnöke