Publikációk

3b

2016. Március 6.

Március 6-án, a HM Hadtörténeti Intézet a Múzeum Dísztermében mutatta be új, témájában egyedülálló könyvét. A könyv szerkesztője Prof. Dr. Turcsányi Károly DSc nyugalmazott mérnök ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem emeritus professzora, a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének elnökségi tagja.

A könyvbemutatón Turcsányi professzor ismertette azt az előkészítő kutató munkát, amelynek eredményeként megszületett a hiánypótlónak tekinthető jelentős mű. Az anyaggyűjtés 8 évvel ezelőtt indult s közel 3 éves intenzív kutató munka alapján készült el.

A 414 oldalas könyv mintegy 200 év haderőszervezését és fegyvergyártását mutatja be – brit, francia, orosz, osztrák valamint porosz térségek vonatkozásában. A harminc éves háborútól (1618-1648) az amerikai polgárháborúig (1861-1865) terjedő időszakot fogja át.

A könyv rendkívül gazdag kutatási tényanyagra épül, számomra igazi kellemes meglepetést – a szakmai tudományos vonatkozásokon túl – a téma feldolgozásának komplexitása jelentette. A haderő szervezési és fegyvergyártási kérdések vizsgálatán túlmenően hiteles és értékes társadalmi és gazdasági korrajzot kapunk, tanúi lehetünk a vizsgált 200 év tudományos technikai fejlődése főbb trendjeinek. A hadiipar, a haditechnika mindenkor húzó ágazata a technikai fejlődésnek, ez a tény több vonatkozásban is megjelenik. Külön részben tárgyalják a szerzők a stratégiai fontosságú térségek (Rajna térség és Németalföld, a Balti tenger és a Fekete tenger térsége, a Földközi tenger térsége valamint a gyarmatvilág) főbb konfliktusforrásait.

Ugyanígy kiemelten jelenik meg a műszaki és technológiai fejlődés, a vasgyártás, a szén forradalma, a gőzgép megjelenése, a puskapor és salétromgyártás, stb.

Turcsányi professzor és szerzőtársai olyan hiánypótló szakkönyvet készítettek, amely a speciális szakmai érdeklődésen túlmenően az érdeklődők széles körének nyújt kellemes olvasási élményt. Jó példa ez a könyv arra, hogy hogyan lehet egy speciális szakmai kérdéskört széles érdeklődést kiváltó tág horizontra bővíteni.

Jó szívvel ajánlom professzortáraimnak a könyv elolvasását, a szerkesztő-szerzőnek, Turcsányi professzor úrnak pedig szívből gratulálok.

(A könyv a Hadtörténeti Intézet és Múzeum gondozásában, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg.)

– az MPNSZ elnöke

—————————————————————————————————————-

 

2015. március 26.

Hangay György Ausztráliában élő professzortársunktól kaptuk az alábbi híreket, melyeket örömmel megosztunk tagtársainkkal:
Megjelent professzor úr új könyve, Túl a horizonton, melyben több évtizedes utazásairól számol be, valamint egy ismeretterjesztő kis könyve a koaláról.
Szervezője volt a III. Magyar ausztráliai rovarász expedíciónak, melynek célja a Természettudommányi Múzeum gyűjteményének gazdagítása.
Az Állatkert interaktív kiállításának “névadója” lett, az alábbi tábla került elhelyezésre:
ausztral-magyar tudomanyos expedicio 2014
Satortabor a Del Keresztje alatt 2015 03 27

Szakterületi munkáink (szelekció):

Dr. Besenyei Lajos: “Az életen át tartó tanulásról…”, CEO konferencia, Budapest, 2008.


Dr. Besenyei Lajos: “Előrejelzési metodika – különös thttp://gtk.uni-miskolc.hu/files/437/jubileumi_tanulmanykotet_web.pdf tekintettel a statisztikai módszerekre.” Előadás az MTA Statisztikai Bizottsága és az MTA Jövőkutatási Bizottsága közös rendezvényén, 2009.


Dr. Besenyei Lajos:”Múlt és jövő – statisztika és előrelátás”. Előadás az MTA Statisztikai Bizottsága rendezvényén, 2010.


B. Balázs, J. Ruprecht and R. E. White: “Catalogue of Star Clusters and Associations”. Edited by B. Balázs. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981, ISBN 963 05 24772 4.


Dr. Balázs Béla: “A fizikusok tovatűnő Szent Grálja: a ´világképlet´”, Fizikai Szemle, febr. 2007.


Dr. Balázs Béla: “Anyag, tudat, Univerzum” – Előadás a MANRÉZA Konferencián, 2008.


Dr. Balázs Béla: “The Anthropic Principle and Our Location in the Galaxy”. In: IAU Commission 51 “Bioastronomy 2004: Habitable Worlds” conference – 2004 July 11-16, Reykjavik, Iceland


Dr. Balázs Béla: “Time Travel?!” In: INFORMATIKA, Vol. 2. 2010.


Dr. Dudás Illés: “The Theory and Practice of Worm Gear Drives”, Penton Press, London 2000. (ISBN 1 9039 9661 9).


Dr. Dudás Illés – Bodzás Sándor: “Spiroid csiga matematikai, geometriai modellezése és gyors prototípus gyártása”, Miskolc, Műszaki Tudomány az Észak – Kelet Magyarországi Régióban 2011, Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakkbizottsága, Debrecen, 2011.05.18., pp.: 215 – 220. (ISBN 978-963-7064-25-8)


Bodzás Sándor – Dr. Dudás Illés: “Lefejtőmaró gyártásgeometriai vizsgálata”, Műszaki Tudomány az Észak Alföldi Régióban Konferencia 2010, Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakkbizottsága, Nyíregyháza, 2010.05.19., pp.: 187 – 193. (ISBN 978-963-7064-23-4)


Bodzás Sándor – Dr. Dudás Illés: “Production geometrical analysis of logarithm spiral backward turned curve”, Debrecen, Debreceni Műszaki Közlemények 2010/2, 2010.10.25., pp.: 49 – 55. (ISSN 2060-6869)


Mándy Zoltán – Dr. Dudás Illés: “A HOLONIKUS GYÁRTÓRENDSZER OPTIMALIZÁLÁSI LEHETŐSÉGE”, 2011.05.18., A „ Műszaki Tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban” c. Konferencia Miskolci Egyetem, megjelent Debreceni Műszaki Közleményekben.


Dr Mezey Pál G.: “The holographic electron density theorem and quantum similarity measures”, MOLECULAR PHYSICS, 1999, VOL. 96, NO. 2, 169.


Dr. Mezey Pál G.: “Alak és hasonlóság a matematikában,a molekulák világában, és a művészetben”, Bolyai Kollégium, 2007.


Szakács Csaba E., Mezey Pál G.: ”Theoretical Study on the Structure and Stability of Some Unusual Boron-Nitrogen Helices”, J. Phys. Chem. A 2008, 112, 2477.


Illés Mária: A fedezeti pont a mikroökonómiában és a vállalati gazdaságtanban. In: Jubileumi tanulmánykötet Nagy Aladár professzor 70. születésnapjára. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar.2011. (113-126. o.)


Mária Illés: The Effects of Inflation on Business Profits and Business Assets. In: European Integration Studies. Volume 8. Number 1. Miskolc University Press. 2010. (pp. 35-45.)


Illés Mária: Technológiai változatok gazdaságossági szempontú összehasonlítása. In: VII. Nemzetközi Konferencia.Miskolc-Lillafüred, 2009. május 19-20. (86-93. o)


Mária Illés: The Structural Problems of Pricing Approach in Hungary. In: Theory – Methodology – Practice 2005. (pp. 45-50.)


Mária Illés: Fundamental Differences of the Discount Rate’s Construction. In: Theory – Methodology – Practice 2002. (pp. 15-19.)


Dr. Turchany Guy: “A fenntartható fejlődés: mítosz vagy valóság?”


Dr. Turchany Guy: “A személy, a régió és a föderalizmus”


Dr. Turchany Guy: “Az európai gondolat születése”


Dr. Turchany Guy: Manifeste Humaniste d’Anticrise. Revue d’Economie Politique19 avril 2008


Dr. Turchany Guy: La fin des “bâtiments-tours”. Edition Avivre 4 février 2009


Guy Turchany at al. : Le Développement durable : mythe ou réalite ? La revue Aster 26 mai 2007


Guy Turchany at al. : Le Développement Durable et la Déclaration de Rio : Y a-t-il danger ? Natures Sciences Sociétés du – Libre opinion 26 mai 2006


Dr. Turchany Guy: Denis de Rougemont et les valeurs européennes à travers son oeuvre „La part du Diable” journées de la science de l’Académie Hongroise en novembre 2007 sous le titre « Les valeurs de l’Europe – l’Europe des valeurs »


Dr. Turchany Guy: L’Europe de Denis de Rougemont et ses valeurs, vus au travers de son livre « Penser avec les mains » (1936),journées de la science de l’Académie Hongroise en novembre 2007 sous le titre « Les valeurs de l’Europe – l’Europe des valeurs »


Dusan Sidjanski : La personne, la région, le fédéralisme hommage à Denis de Rougemont. Cadmos printemps 1986


Dr. Turcsányi Károly: “A makro-minőségügy megjelenése és szerepe a hadtudományokban és a katonai műszaki tudományokban, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, tanulmányok”, 2008.

Members’ publications

Steven Tötösy de Zepetnek and Louise O. Vasvári: The Study of Hungarian Culture as Comparative Central European Cultural Studies, 2011.


Asunción López-Varela Azcárate and Steven Tötösy De Zepetnek: Towards Intermediality in Contemporary Cultural Practices and Education, 2008.


Steven Tötösy de Zepetnek: The New Humanities: The Intercultural, the Comparative, and the Interdisciplinary