Alapítók

Dr. Balázs Béla Árpád
Születési hely, idő: Rákoshegy, 1935.05.04.
MTA doktora: 1987.
Szakterület: alkalmazott matematikus, asztronómus
Foglalkozás: professor emeritus (ELTE)
Elérhetőség: ELTE Csillagászati Tanszéke
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Tel.: +36 1 372 2920, Mobil: +36 30 663 8951
Fax: +36 1 372 2940
Email: bab@ludens.elte.hu
Honlap: http://astro.elte.hu/~bab/

Dr. Besenyei Lajos
Születési hely, idő: Tarnazsadány, 1941.06.15.
Közgazdaságtudomány kandidátusa: 1981.
Szakterület: Gazdaságtudomány, statisztika, jövőkutatás
Foglalkozás: Egyetemi tanár (Miskolci Egyetem), rector emeritus, a Felnőttképzési Regionális Központ elnöke, az MTA Statisztikai Bizottság elnöke
Elérhetőség: Tel.: +36 30 978 1226
Email: besla2@gmail.com
Honlap: http://193.6.12.228/uigtk/uise/index.html
(Gazdaságtudományi Kar, Üzleti Statisztika és Előrejelzési Tanszék)

Dr. Benyó Zoltán
Születési hely, idő: Barsbaracska, 1937.07.10.
MTA doktora: 1993.
Szakterület: szabályozástechnika, biometria, élettani szabályozások elmélete
Foglalkozás: professor emeritus (BME)
Elérhetőség: BME Irányítástechnika és Informatika Tanszéke
1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2.
Tel.: +36 1 463 1410; Mobil: +36 20 715 891
Email: benyo@iit.bme.hu
Honlap: http://www.iit.bme.hu

Dr. M. Csizmadia Béla
Születési hely, idő: Budapest, 1942.04.22.
a műszaki tudomány kandidátusa: 1982.
Szakterület: műszaki mechanika, szemcsés halmazok mechanikája, biomechanika
Foglalkozás: egyetemi tanár (SZIE)
Elérhetőség: SZIE Mechanika és Géptani Intézet
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: +36 28 522 042; Mobil: +36 30 916 2518
Email: csizmadia.bela@gek.szie.hu
Honlap: —

Dr. Dévai György
Születési hely, idő: Nyíregyháza, 1942.07.08.
MTA doktora: 1999.
Szakterület: ökológia, hidrobiológia, zoológia, környezetvédelem
Foglalkozás: professor emeritus (Debreceni Egyetem)
Elérhetőség: Debreceni Egyetem, TTK, Hidrobiológiai Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Tel.: +36 52 512 900/22602;
Mobil: +36 30 9631 021
Email: devaigy@delfin.klte.hu
Honlap: http://hidrobiologia.unideb.hu

Dr. Dudás Illés
Születési hely, idő: Nyírkarász, 1942.07.19.
Műszaki tudományok doktora (D.Sc): 1991.
Szakterület: Gépgyártástechnológia, gyártásgeometria, gyártórendszerek, csigahajtások (hajtó-párok és gyártóeszközeinek fejlesztése, előállítása). CAD, CAM, CAQ technikák
Foglalkozás: Egyetemi tanár (Miskolci Egyetem) Gépgyártástechnológiai Tanszék. Kutató professzor, kutató csoportvezető (Nyíregyházi Főiskola), Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék
Elérhetőség: Miskolci Egyetem, H-3515 Miskolc-Egyetemváros,
Gépgyártástechnológiai Tanszék
Szoba: C/1 fsz. 9/b.
Tel.: +36 46 565 159 /1548;
Mobil: +36 30 995 0542
Email: illes.dudas@uni-miskolc.hu

Dr. Füleky György
Születési hely, idő: Ekecs, 1945.02.05.
Mezőgazdaságtudomány kandidátusa: 1978.
Szakterület: Talajtan, agrokémia, környezettudományok
Foglalkozás: Egyetemi tanár, 1991-(SZIE)
Elérhetőség: SZIE Környezettudományi Intézet
Talajtani és Agrokémiai Tanszék
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: +36 28 410 200/1817;
Mobil: +36 20 333 9116
Fax: +36 28 410 804
Email: Fuleky.Gyorgy@mkk.szie.hu
Honlap: —

Dr. Heltai György
Születési hely, idő: Nagyszalonta, 1946.08.21.
MTA doktora: 2006.
Szakterület: analitikai kémia, környezeti kémia
Foglalkozás: Professzor (SZIE)
Elérhetőség: SZIE Környezettudományi Intézet
Kémia és Biokémia Tanszék
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: +36 28 522 073; Mobil: +36 30 222 5701
Fax: +36 28 410 804
Email: heltaigyorgy@gmail.com
Honlap: http://mkk.szie.hu/dep/chem/

Dr. Horváth Elek
Születési hely, idő: Écs, 1944.06.12.
Műszaki doktor: 1975.
Szakterület: Méréstechnika
Foglalkozás: Főiskolai tanár, Óbudai Egyetem
Elérhetőség: Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Műszertechnikai és Automatizálási Intézet
1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.
Tel.: +36 1 666 5161; Mobil: +36 30 222 8943
Email: horvath@uni-obuda.hu
Honlap: —

Dr. Illés Mária
Születési hely, idő: Zomba, 1947.02.01.
Közgazdaságtudományok kandidátusa: 1981.
Szakterület: Gazdálkodástudományok, vállalati gazdálkodás
Foglalkozás: univ. professor (ME)
Elérhetőség: Miskolci Egyetem, Vállalatgazdaságtan Tanszék
H-3515 Miskolc, Egyetemváros
Tel.: +36 46 565 206; +36 46 565 111/2336
Mobil: +36 20 456 5995
Fax: +36 46 565 111/2946
Email: vgtilles@uni-miskolc.hu; illes.mmaria@freemail.hu
Honlap: —

Dr. Kiss Ádám
Születési hely, idő: Budapest, 1942.10.16.
MTA doktora: 1989.
Szakterület: Magfizika
Foglalkozás: Egyetemi tanár (ELTE)
Elérhetőség: ELTE Atomfizikai Tanszék és/vagy
ELTE Környezettudományi Centrum
H-1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Tel.: +36 1 372 2772; Mobil: +36 20 480 4733
Fax: +36 1 372 2753
Email: kissadam@ludens.elte.hu
Honlap: https://fizika.elte.hu/hu/index.php?page=munkatars&tid=1&id=10

Dr. Koncz Gábor Ph.D.
Születési hely, idő: Sátoraljaújhely, 1950.01.30.
Szakterület: Kultura-gazdaságtan, kulturális menedzsment, nemzetstratégia
Foglalkozás: a Magyar Kultúra Alapítvány igazgatója, egyetemi magántanár, főiskolai tanár
Elérhetőség: Magyar Kultúra Alapítvány
H-1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
Tel.: +36 1 224 8100
Fax: +36 1 487 0724
Email: mka@mka.hu
Honlap: http://www.mka.hu

Dr. Sándorné dr. Kriszt Éva
Születési hely, idő: Budapest, 1956.09.26.
Ph.D: 1999.
Szakterület: Közgazdaságtudomány, statisztika
Foglalkozás: rector (BGF), Irodavezető, főiskolai tanár
Elérhetőség: Budapesti Gazdasági Főiskola
H-1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.
Tel.: +36 1 387 4799; Mobil: +36 30 520 3243
Fax: +36 1 469 6636
Email: kriszt.eva@bgf.hu
Honlap: http://www.bgf.hu

Prof. RNDr. László Béla, CSc.
Születési hely, idő: Hanva, 1940.07.04.
Professzor: 2002., kandidátus: 1980.
Szakterület: Algebra és számelmélet, matematika tanításelmélet
Foglalkozás: Professzor (KFE-KTK, Nyitra, Szlovákia)
Elérhetőség: KFE-KTK, Természettudományi és Informatikai Intézet
949 74 Nyitra, Drazovská 4.
Tel.: +421 37 640 8855; Mobil: +421 907 670 218
Fax: +421 37 640 8853
Email: blaszlo@ukf.sk
Honlap: http://www.upiv.fss.ukf.sk/index.php

Dr. Majdik Kornélia
Születési hely, idő: Zilah Románia, 1952.01.21.
A Kémia tudományok doktora: 1988.
Szakterület: Bio-szerves kémia, környezeti kémia
Foglalkozás: Docens, Dékán Babes-Bolyai Tudományegyetem Kémia és Vegyészmérnöki Kar
Elérhetőség: Kémia és Vegyészmérnöki Kar
RO 400028, Kolozsvár, Arany J. utca 11., Románia
Tel.: +40 264 593 833; Mobil: +40 740 013 217
Fax: +40 264 059 0818
Email: majdik@chem.ubbcluj.ro
Honlap: http://chem.ubbcluj.ro/~majdik/

Dr. Mezey Pál Géza
Születési hely, idő: Nagyvárad, 1943.04.28.
Doctor of Science: 1985.
Szakterület: vegyész, matematikus
Foglalkozás: Full professor, Canada Research Chair in Scientific Modelling and Simulation
Elérhetőség: Department of Chemistry and Department of Physics and Physical Oceanography
Memorial University of Newfoundland
St. John’s, NL A1B 3X7 CANADA
Tel.: 1 709 864 8768, Mobil: 1 709 749 8768
Mobil in Budapest: +36 30 25 30 820
Fax: 1 709 864 3702
Email: pmezey@mun.ca, paul.mezey@gmail.com
Honlap: http://www.mun.ca/research/chairs/mezey.php

Dr. Szabó Mária Ottília
Születési hely, idő: Nagyfüged, 1947.12.12.
MTA doktora: 2006.
Szakterület: Tájökológia, természetvédelem
Foglalkozás: Egyetemi tanár (ELTE)
Elérhetőség: ELTE, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
Tel.: +36 1 381 2121; Mobil: +36 20 455 1592
Fax: +36 1 381 2122
Email: szmarcsi@ludens.elte.hu; szmarcsi@caesar.elte.hu
Honlap: http://ktf.elte.hu; http://geosci.elte.hu/

Dr. h.c. Turchany Guy
Születési hely, idő: Budapest, 1938.02.25.
Doctor of Science 1966.
Szakterület: Urbanisztika, területfejlesztés, környezetvédelem és fenntartható fejlődés
Foglalkozás: professor emeritus (ETH)
Elérhetőség: SYNERGY Global Standarisation Service
CH-1213 Onex Gros-Chene 18
H-4069 Egyek, Petőfi S. u. 7.
CH Mobil: +41 79 811 31 43
H Mobil: +36 70 659 38 65
Email: guy@prof-turchany.eu
Honlap: http://www.prof-turchany.eu

Dr. Turcsányi Károly József
Születési hely, idő: Budapest, 1944.02.07.
MTA doktora: 2010.
Szakterület: Okleveles közlekedésmérnök (BME), Hadműveleti-harcászati mérnök parancsnok (MPCA)
Foglalkozás: Egyetemi tanár (ZMNE)
Elérhetőség: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Gépészmérnöki, Biztonságtechnikai és Minőségügyi Tanszék
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Tel.: +36 1 432 9069; Mobil: +36 30 919 4927;
+36 30 894 4350
Fax: +36 1 432 9095
Email: turcsanyi.karoly@zmne.hu
Honlap: —