Elnökségi ülések

2014. december 5-6. Marosvásárhely

MPNSZ Elnökségi Ülés, 2014. december 5-6, Marosvásárhely, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Tanácsterme

 Jelen vannak:

 1. Besenyei Lajos
 2. Dávid László
 3. Dudás Illés
 4. Füleky György
 5. M.Csizmadia Béla
 6. Szilágyi Pál
 7. Turcsányi Károly

Napirend:

 1. Elnöki tájékoztató a Magyar Professzorok Világtanácsa (MPV) volt tagjainak megkereséséről és tájékoztatás az MPNSZ munkájáról.Postai úton 110 hazai és 46 külföldön élő professzor kapott elnöki levelet.Az Elnökségi ülés időpontjáig mintegy 25-en jelezték belépési szándékukat.1.sz. Határozat: az Elnökség testületileg vállalja az MPV volt tagjainak tagfelvételi ajánlását s ennek alapján támogatja belépési szándékukat.

 Az Elnök tájékoztatta az Elnökséget a tagdíjfizetés helyzetéről illetve az azzal kapcsolatos elmaradásokról.

 1.  2.sz. Határozat: Az Elnökség megbízza az MPNSZ titkárát, Busku Szilviát, hogy udvarias levélben tájékoztassa tagjainkat a tagdíjfizetés esedékességéről.H.i.: január 10.
 2. Örvendetesen növekvő taglétszámunk révén egyre több tudományterület professzora vesz részt a munkában. Ennek kapcsán szükségessé válik egy rendezett, áttekinthető kép kialakítása a tudományterületi arányokról, szakmai-tudományos munkásságról.El kell érni, hogy egy központilag elfogadott keret sablon szerint 5-10 soros rövid ismertetők készüljenek.3.sz.Határozat: az Elnökség megbízza Turcsányi Károly professzor urat, az Elnökség tagját, készítse el a tagjainknak megküldendő és általuk kitöltendő kérdőívet. Gondoskodjon ezek összegyűjtéséről, egységesítéséről és – Busku Szilvia MPNSZ titkár közreműködésév el – a Honlapra való felvitelről. H.i.: március 30.
 3. Az Elnökség meghallgatta Dr. Szakács Ferenc Sándor úrnak, a Pro Educatione Egyesület operatív igazgatójának tájékoztatóját. A Pro Educatione Egyesület a Gyulafehérvári Főegyházmegye Felnőttképzési Hálózata amely igen széleskörű népfőiskolai jellegű képzést végez, jelentős nemzetközi kapcsolatokat alakított ki.A népnevelés, a nonformális és informális képzések szervezését tartják fontosnak.Szakács elnök úr kérte, hogy Szövetségünk segítse munkájukat, lehetőségeink szerint vállaljunk részt abban, dolgozzunk ki egy együttműködési megállapodást.4.sz.Határozat: az Elnökség megbízza Rosivall László professzor urat, az Elnökség tagját –  felhasználva korábbi kapcsolatait és információit, konzultálva a Pro Educatione Egyesület vezetőivel –  készítsen el és terjesszen az Elnökség elé egy Együttműködési megállapodást.H.i.: május 30.
 4. Tájékoztató a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem valamint az erdélyi magyar nyelvű felsőoktatás helyzetéről. (Dávid László rektor úr.) Az Egyetem 3, különböző helyen lévő karral, 2200 hallgatóval, 1,4 md forintos támogatással működik. Az oktatók 70 %-a főállású, 30 százalékuk professzor vagy docens.Felmerült az igény, hogy Szövetségünk működjön közre (adjon segítséget) az erdélyi magyar nyelvű felsőoktatás helyzetének felmérésében, egy reális helyzetkép kialakításában.Ennek szellemiségében került megfogalmazásra az alábbi határozat.

  5.sz.Határozat: az Elnökség felkéri és megbízza Szilágyi Pál professzor urat, a Sapientia volt rektorát, elnökségünk tagját, legyen szervezője és irányítója annak a munkának, amelynek keretében az MPNSZ egy reális helyzetképet tud megfogalmazni az erdélyi magyar nyelvű felsőoktatás jelenlegi helyzetéről, választ ad oktatást irányító vezetők és professzorok által fontosnak ítélt kérdésekre. (pl. milyen a szakstruktúra, melyek a hiányszakok, hol van túlképzés, hogyan javítható a magyar pedagógusképzés, mekkora a régiók közötti elvándorlás, az állami és magán egyetemek között meglévő problémák, milyen legyen a magyar egyetemekkel a kapcsolat – a kihelyezett képzések helyzete és szerepe, a magyar nyelvű magánegyetemek helyzete – szabad e állami magyar nyelvű egyetem létrehozását célul tűzni, a magyar nyelvű tudományos képzés, doktori képzés helyzete és problémái ……..)

  Ebben a nagyjelentőségű munkában Szilágyi professzor úr igényének megfelelően az Elnökség valamennyi tagja részt vállal.

  H.i.: május 30.

 5. Az erdélyi magyar nyelvű orvosképzés problémái Szilágyi Tibor rektor helyettes (aki tisztségét szünetelteti) és Szabó Béla dékán adott szóbeli tájékoztatást az Orvostudományi Egyetemen kialakult helyzetről.Az 1948-ban önálló, tiszta „magyar” egyetemen egy sajátos struktúraváltozás következett be. (A tanárok 29 %-a, a diákok 38 %-a magyar anyanyelvű.)A magyar közösség összetartó ereje gyengül, jellemzően „sárdobálós” helyzet alakult ki. A háttérben egyértelmű politikai tényezők játszanak szerepet, az RMDSZ nem vállalja az egyértelmű kiállást a magyar nyelvű orvosképzés mellett.

  A remény egyre gyengül, a lemondások sem hoztak javulást.

  Bátorítást kell adni a magyar orvos közösségnek, segíteni kell a tudományos képzést, a pályázatok sikerességét, a TDK munkát, magyar állami és nemzetközi (EU) szinten fel kell hívni a figyelmet a marosvásárhelyi helyzetre, az RMDSZ vegye programjába a magyar nyelvű orvosképzés ügyét.

  6.sz. Határozat: Az Elnökség tekintse át és határozza meg azokat a konkrét lépéseket, melyeket hazai és nemzetközi színtéren a marosvásárhelyi orvosképzés problémáinak megoldásában tennie kell. Tekintse át az egyetemi szintű tudományos együttműködés terén teendő feladatokat.

  E munkában Rosivall László professzor urat, az Elnökség tagját, az orvostudományi szakterület elismert professzorát elvi irányító-koordinációs munkával és javaslatok kidolgozásával bízza meg az Elnökség.

 6. A Sapientia Magyar Tudomány Egyetem és a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetem vezetőivel baráti eszmecsere folyt a magyar nyelvű oktatásról, az együttműködés lehetőségeiről.December 6-án, az egyetem menzáján, 13 órakor munkaebéddel zárult az Elnökségi Ülés.Az Elnökségi Ülés emlékeztetőjét összeállította Besenyei Lajos.2014. december 10.                                                                                                                                                                   

2014. május 9. Elnökségi ülés

Az MPNSZ Elnöksége 2014. május 9-én, 13 órakor Elnökségi Ülést tartott a Budapesti Gazdasági Főiskola Markó utcai épületében.

Az Elnökségi ülésen tárgyalandó főbb kérdések az alábbiak voltak:

– a május végi Közgyűléssel kapcsolatos tartalmi és formai kérdések megvitatása,
– Elnökségi tagok közti feladatok megosztása,
– a szervezet fejlesztéssel és tagfelvételekkel kapcsolatos kérdések megvitatása.


2013. március 21. Elnökségi ülés

A 2013 március 21-én megtartott Elnökségi Ülés jegyzőkönyve letölthető az alábbi linkre kattintva.

Letöltés (pdf)


2012. november 30. Elnökségi ülés

A 2012. november 30-án Budapesten a BGF Gazdasági Tanácstermében tartott Elnökségi Ülés jegyzőkönyve letölthető az alábbi linkre kattintva.

Letöltés (pdf)


2012. október 26. Elnökségi ülés

A 2012. október 26-án Budapesten a BGF Gazdasági Tanácstermében tartott Elnökségi Ülés jegyzőkönyve letölthető az alábbi linkre kattintva.

Letöltés (pdf)