MEGHÍVÓ A MAGYAR PROFESSZOROK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGÉNEK 2018. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRE

Tisztelettel meghívom az MPNSZ 2018. évi Közgyűlésére, melyet 2018. május 30-án, szerdán 13.00 órakor tartunk a  BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM, LOTZ TERMÉBEN (Markó u 29-31, II. emelet).
Napirendi pontok:
  1. Beszámoló az elmúlt (2017) évi munkáról.
  2. A Felügyelő Bizottság jelentése.
  3. A mérleg és számviteli beszámoló elfogadása.
  4. A közhasznúsági jelentés elfogadása.
  5. Az Elnökség és Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása.
  6. A 2018. évi program.
  7. Egyebek.
Kérem Professzortársaimat, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy Szövetségünk Közgyűlésén jelen tudjanak lenni! Jövőbeli munkánk szempontjából rendkívül fontos, hogy minél több javaslatot tudjunk figyelembe venni.
Amennyiben a rendes tagok több mint 50%-a nincs jelen, a Közgyűlés határozatképtelen. Ebben az esetben az eredeti napirendi pontokkal 14.00 órai kezdettel új Közgyűlést hívunk össze amely a részvételi aránytól függetlenül határozatképes.
Budapest, 2018. május 16.
Besenyei Lajos
az MPNSZ elnöke