Gyászhír

A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége őszinte megrendüléssel tudatja, hogy

PROF. DR. CSIBI VENCEL JÓZSEF

egyetemi tanár, az MTA külső tagja, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság elnökhelyettese, a Gépészeti Szakosztály elnöke, Szövetségünk tagja életének 75.évében, 2019. április 6-án elhunyt.

Olyan kiemelkedő egyéniség távozott közülünk, aki egész életében a magyar tudományos kutatás és oktatás meghatározó személyisége volt, az általa 26 éven keresztül szervezett Gépészeti Konferenciák a magyar nyelvű műszaki tudományos eszmecserék felejthetetlen színhelyeivé váltak.

Az MPV-ben, majd annak szellemi örökösének tekinthető MPNSZ-ben aktív, segítő és eredményes munkát végzett, a Kárpát-medencei magyar tudományos kapcsolatok kialakításában maradandó szerepet játszott.

               Emlékét kegyelettel megőrizzük. Nyugodjon békében.

Az MPNSZ elnöksége