Kiadványaink

Könyv bemutató,
„A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HOLISZTIKUS MEGKÖZELÍTÉSE”
című tanulmány kötetről:

Hivatkozás az Országos Széchényi Könyvtár adatbázisára

Rövid előzetes letöltése (pdf)

Napjainkra az európai szellem töretlen fejlődésébe vetett hit megrendülni látszik. Ezt a bizonytalanságot fejezi ki a fenntartható fejlődés fogalma, amelyet azért alkottak, és a hozzá kapcsolódó kutatásokat azért finanszírozzák, hogy a felvilágosodás hipotézissé szelídült hitét igazolják. A tanulmánykötet a holisztikus megközelítéssel – amelyet elsősorban a kutatási eredményeiket közreadó akadémikusok, MTA doktorok és nemzetközi hírű hazai és külföldi professzorok témavizsgálatának sokoldalúsága fémjelez – új fejezetet kíván nyitni a fenntartható fejlődés kutatásában. Ezzel kimondatlanul is felvet egy eddig világszerte megkerült kutatói kérdést: mikor kezdünk végre nyíltan és tudós felelősséggel szembenézni a fenntartható fejlődés komplex problémakörével? A kötetben a komplexitás felé tett innovatív lépések egyike a társadalomtudományok segítségül hívása, például az ember vizsgálatának bevonása a megoldáshoz vezető utak keresésébe.

Bízunk abban, hogy ez a tanulmánykötet a témával foglalkozó egyetemi polgárok, de ezen túlmenően a tudományos és szakmai közélet egésze számára is jó kihívásnak bizonyul, és lehetőséget nyújt a fenntartható fejlődés hazai és nemzetközi elméletének és gyakorlatának megújítására.

A kötetben közreadott tudományos tanulmányok:

 • Előszó – BESENYEI LAJOS
 • Foreword to the publication on the pre-conference of november 18, 2011 on “a holistic approach to sustainable development and tools for its realization” – CHRISTIAN MÜHLETHALER Ambassadeur Suisse
 • Miért éppen ez a téma? Miért éppen ez a könyv? Le but de notre publication? – GUY TURCHANY
 • A kultúra szerepe a népek fenntartható fejlődésében – HAVAS LÁSZLÓ
 • A “panem et circenses” elve és hatása a fenntartható fejlődés holisztikus vizsgálatára – GUY TURCHANY, TURCSÁNYI KÁROLY
 • A fenntarthatóság fogalmának értelmezése – reziliens alkalmazkodás – BULLA MIKLÓS
 • Ember és természet fenntartható holisztikus rendszerben – BALÁZS BÉLA, HETESI ZSOLT
 • Éghajlatváltozás: bizonyosság és bizonytalanság – BOZÓ LÁSZLÓ
 • Az éghajlati rendszer megfigyelése – CZELNAI RUDOLF
 • Action research is attractive to youth and beyond! – CLAUDE POUDRIER
 • Vannak-e a fenntartható fejlődésnek talajtani korlátai? – VÁRALLYAY GYÖRGY
 • A jövő a mi ügyünk, az út a kutatás és a cselekvés. „L’avenir est notre affaire” recherche – action – retour d’expérience − TURCSÁNYI KÁROLY, GUY TURCHANY

ISBN: 978 963 08 3696 8
Nyelv: MAGYAR, angol és francia absztraktokkal.

Ára:   2000 Ft  + postaköltség.

Beszerezhető illetve megrendelhető:

Miskolci Egyetem – Busku Szilvia:  46/565-497, vagy az  info@mpnsz.eu email címen.