Tagok

Állandó tagjaink: (A tiszteletbeli tagjaink névsora a táblázat alján található.)

 

 • Balogh Árpád
Főiskolai tanár, Nyíregyházi Főiskola, rector emeritus
 • Bartha Dénes
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Nyíregyháza, 1956.10.30.; intézetigazgató egyetemi tanár, NymE; okleveles erdőmérnök, EFE, 1981.

Tudományos fokozat (legmagasabb): MTA doktora, 2007.

Szakterület és oktatási terület: botanika; természetvédelem. Kutatási terület: dendrológia, vegetációtan, erdődinamika.

Doktori iskolai szerepvállalás: NymE Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola, programvezető (természetvédelem), NymE Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola (oktató), PTE Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola (oktató).

Tudományos közélet: MTA Erdészeti Bizottság tag; MTA Környezettudományi Elnöki Bizottság Biodiverzitás Albizottság tag; Man and Biosphere Nemzeti Bizottsága tag; Nemzeti Biodiverzitás Plattform Szakértői Testület tag.

Társadalmi közélet: Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége; Tilia és Silva naturalis periodikák főszerkesztője, Kitaibelia, Flora Pannonica, Collecta Clusiana, Enzyklopädie der Holzgewächse, Az Erdőrezervátum-kutatás eredményei és Erdészeti Lapok SZB tag.

Életpálya kiemelkedő elismerései: Pro Natura díj (1995); Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997-01); Boros Ádám díj (1998); Mestertanár Aranyérem (1999); Kaán Károly díj (2010); Magyar Érdemrend tisztikereszt (2014).

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): Fa- és cserjehatározó, Mezőgazda, 1997; Magyarország fa- és cserjefajai, Mezőgazda, 1999; Természetvédelmi növénytan, Mezőgazda, 2012; Magyarország ritka fa- és cserjefajainak atlasza, Kossuth, 2012; Természetvédelmi élőhelyismeret, Mezőgazda, 2013.

Elérhetőség:

–          munkahely: NymE Erdőmérnöki Kar, 9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.

–          levelezési cím: 9400 Sopron, Vörösmarty utca 9.

–          telefon, fax: 06 99 518 205

–          e-mail: bartha.denes@emk.nyme.hu

–          honlap: http://www.nyme.hu

 • Bertók Lóránd
Egyetemi tanár, Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségtani Kutató Intézet tudományos tanácsadója
 • Besenyei Lajos

Születési helyi és idő, foglalkozás, szakképzettség: Tarnazsadány, 1941. 06. 15. , rector emeritus, Miskolci Egyetem. Közgazdász-tanár, 1964. Budapest, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem.

Tudományos fokozat: kandidátus, 1982. MTA

Szakterület és oktatási terület: általános statisztika, üzleti statisztika, jövőkutatás, üzleti prognosztika, mikro-s makrogazdasági döntések előkészítésének  statisztikai módszertana,

Doktori iskolai szerepvállalás: alapító törzstag, témavezető, előadó.

Tudományos közéletet: MTA IX. Osztály Statisztikai és Jövőkutatási Bizottság elnöke, Országos Statisztikai Tanács elnöke, később tagja, az Országos Polgárőrszövetség Tudományos Tanácsának elnöke.

Társadalmi közélet: a Magyar Rektori Konferencia elnöke (2004-2005), a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének elnöke, a Magyar Gazdasági és Szociális Tanács elnökségi tagja (2005-2010), a Nemzeti Népesedési Kormánybizottság tagja (2001-2005), a Magyar ENSZ Társaság Kormányzó Tanácsának tagja, a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség elnökségi tagja, alelnöke (2004-2013).

Életpálya kiemelkedő elismerései: 4 egyetem tiszteletbeli doktora, az Ukrán Tudományos Akadémia tagja, Magyar Köztársaságért Érdemrend Középkeresztje (2005), Miskolc Város díszpolgára (2007). Pro Commitatu Díj B-A-Z Megye (2007),a  Magyar Tudományos Jövőkutatásért Emlékérem (2005), Magyar Sportért Díj (2009), MAB Kitüntető Tudományos Díj (2002), a Magyar Verskultúra Lovagja (2006), Tudományos Munkáért Díj, Belügyminisztérium (2007).

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): Ágazati statisztika (1983), Jövőkutatás, előrejelzés a gyakorlatban (módszertani kézikönyv, KJK 1972), Előrejelzés-megbízhatóság-valóság (KJK, 1982), Methodological problems of Planning and Forecasting (1992), Múlt és jövő – statisztika és előrelátás (Statisztikai Szemle, 2011)

Elérhetőség:

Munkahely: Miskolci Egyetem, 3515. Miskolc, Egyetemváros

e-mail: besla2@gmail.com

telefon: +3630 9781226

 • Biró Borbála
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Debrecen, 1957.02.13; professzor, BCE; okl. biológus, terresztris ökológus, KLTE, 1980.

Tudományos fokozat (legmagasabb): MTA doktora: 2006.

Szakterület és oktatási terület: Talajbiológia, Talajvédelem; Talajökológia, Talajélettan, Rhizo-technológiák, Kutatási terület: Ökológiai gazdálkodás, kertészet, biotrágyák, talajminőség.

Doktori iskolai szerepvállalás: Kertészettudományi Doktori Iskola, BCE; Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi DI Habil. Tanács, PE, Keszthely. (Kertészeti és növénytermesztési tudományok, Talajtan).

Tudományos közélet: MTT Talajbiológiai Szakosztály, elnök; MTA Debreceni Akadémiai Bizottság, Talajbiológiai Munkabizottság, társelnök.

Társadalmi közélet: Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége; „Arid Land Research and Management”, „Environmental Geotechnics” SZB tag.

Életpálya kiemelkedő elismerései: Royal Society Ösztöndíj (1995-96); Outstanding referee, Internat. J. Waste Management (2004); Környezetbarát találmány díj, MSzH (2005); Gróf Lónyay Menyhért plakett, MPV (2006); Visiting Professor, Univ. Verona (2013); Nyírkarász Község Díszpolgára (2014).

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): Alma újratelepítési betegség-kontroll; Tájbaktériumok szikesekre; Bioszolid patogén EU-CEN szabványok; Jégoldó PG biodegradációja; Bioeffektor mikrobák.

Elérhetőség:

–          munkahely: Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

–          levelezési cím: 2030 Érd, Ágnes utca 30.

–          telefon, fax: 06 30 7200 663.

–          e-mail: borbala.biro@uni-corvinus.hu

honlap: http://www.talajesviz.uni-corvinus.hu

 • Benyó Zoltán
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Budapest, 1937.07.10.; professor emeritus, BME; okleveles villamosmérnök, BME, 1961.

Tudományos fokozat (legmagasabb): MTA doktora: 1993.

Szakterület és oktatási terület: szabályozás elmélet. Kutatási terület: élettani folyamatok matematikai modellezése és számítógépes vizsgálata.

Doktori iskolai szerepvállalás: BME Villamosmérnöki Doktori Iskola, BME Informatikai Doktori Iskola, témavezető.

Tudományos közélet: MTA Automatizálási és Számítástudományi Bizottság tagja korábban elnöke (2 cikluson át), MTA köztestület tagja.

Társadalmi közélet: Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségalapító tagja; Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesület tagja.

Életpálya kiemelkedő elismerései: Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1999-03); Pro Sctientia díj (1991); Pro Universitate et Scientia díj (2000); Szent-Györgyi Albert Díj (2002); .

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): több, mint 350 tudományos publikáció, köztük 25 könyv, ill. könyvrészlet.

Elérhetőség:

–          munkahely: BME Villamosmérnöki Kar, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

–          levelezési cím: 1122 Budapest, Csaba utca 7/b.

–          telefon, fax: 06 30 919 4927.

–          e-mail: benyo@iit.bme.hu

–          honlap: https://www.iit.bme.hu/munkatarsak/benyó-zoltán-dr

 • Bozó László
Földtudományok, Földrajz – Meteorológia – Környezettudományok: az MTA levelező tagja, az MTA Földtudományok Osztályának elnökhelyettese, 2007-2011 között az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke. Kutatási területei közé tartozik a légköri nyomanyagok terjedésének, ülepedésének és forrás-eredetének modellezése regionális és kontinentális térskálákon, a levegőkörnyezet állapotának értékelésére szolgáló módszerek fejlesztése, illetve a klímaváltozáshoz történő hazai alkalmazkodási stratégiák vizsgálata. Szerkesztője volt az MTA gondozásában 2010-ben megjelent, Környezeti jövőkép – környezet- és klímabiztonság című kiadványnak, amely az MTA Stratégiai Programok keretében készült el.
 • Csányi Erzsébet
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Ada, 1956. 02. 12.; professor university; magyar nyelv és irodalom szakos tanár, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 1982.

Tudományos fokozat (legmagasabb): tudományok doktora: 1995, rendes egyetemi tanár (2011).

Szakterület és oktatási terület: magyar irodalomtörténet komparatisztikával és irodalomelmélettel

Kutatási terület: összehasonlító irodalomtudomány, világirodalmi, délszláv-magyar komparatisztikai és irodalomelméleti  kutatások

Doktori iskolai szerepvállalás: Újvidéki Egyetem, BTK, Irodalom és Nyelv Doktori Iskola (világirodalmi toposzok).

Tudományos közélet:

 • Az ÚE BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék vezetője (2012-)
 • Vaj­dasági Magyar Felsőoktatási Kollé­gium VMFK), Újvidék, elnök (2001–)
 • Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia (VMTDK), főszervező (2002–)
 • Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT), Újvidék, alelnök (2008–)
 • Nemzetközi Magyarság­tudo­mányi Társaság, Budapest, tag (1985–)
 • Ma­gyar Írószövetség, Budapest, tag (1996–)
 • Vajda­sági Íróegyesület, Újvidék, tag (2001–)
 • Vajda­sági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék, tag (2000–)
 • MTA külső köztestülete, tag (2000–)
 • Új Symposion, Újvidék, szerkesztőségi tag (1977–1983)
 • Is­kola­kultúra, Pécs, szerkesztőségi tag (1999–2004)
 • Stúdium (felsőoktatási magazin), Újvidék, főszerkesztő (2009–)
 • konTEXTUS Műhely, Újvidék, projektvezető (2006–)
 • Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége (2014–)
 • Magyar Rektori Konferencia Határon Túli Felsőoktatási Intézmények Bizottságának tagja (MRK HTFIB) (2014–)

Társadalmi közélet: A VMTDK főszervezője 2002 óta, a VMAT Tudóstalálkozóinak szervezője, Az ÚE BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék Kontaktzóna programsorozatának szerkesztője

Életpálya kiemelkedő elismerései:

 • Herceg János Irodalmi Díj (1999)
 • Arany János-érem (Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2012)

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): Önálló kötetek:

 • Szövegvilágok: a fikció fölénye. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 180 p., ISBN 86-7551-010-1, Újvidék (1992)
 • A regény öntudata. Metanarráció a jelenkori magyar és szerb regényekben. Forum–Uroboros, 144 p., ISBN 86-323-0412-7, Újvidék (1996)
 • Világirodalmi kontúr. Forum–Iskolakultúra, 138 p., ISBN 963-00-4782-9, Újvidék–Pécs (2000)
 • Farmernadrágos próza vajdasági tükörben. A vajdasági magyar jeans-próza természetrajza. Bölcsészettudományi Kar–Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, 245 p., ISBN  978-86-6065-039-1, Újvidék (2010)
 • Lírai szövegmezők. Vajdasági magyar versterek, kultúraközi kontextusok. VANU, 96 p., ISBN 978-86-85889-34-9, Újvidék (2010)

 

Elérhetőség:

 • munkahely: Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék, 21000 Novi Sad, Dr. Zorana Đinđića 2. Szerbia

–          levelezési cím: 21000 Novi Sad, Tekelijina 17.

–          telefon, fax: +38121557237

–          e-mail: erzsebet.csanyi@gmail.com

–          honlap: www.vmtdk.edu.rs

 •  Cselényi István
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Nyíregyháza, 1943. 08. 23.,  professor emeritus, PPKE; lelkész, Róm. kat. Hittud. Akadémia, 1967.

Tudományos fokozat (legmagasabb): Ph.D. 1997, C.Sc. 1998.

Szakterület és oktatási terület: teológia, filozófia, nyelvészet. Kutatási terület: ontológia, katolikus társadalmi tanítás, az isteni lét női oldala

Doktori iskolai szerepvállalás:

Tudományos közélet: MTA köztestületi tagság

Társadalmi közélet: Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége tagság, 1999-ig az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tud. Testülete titkára

Életpálya kiemelkedő elismerései: Pro Cultura Hunariae kitüntetés, 1988., Lónyay Menyhért emlékérme, 1998.

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): La revisione dell’essere, Roma, 2003., Isten anyai arca? Esztergom, 2007., Maternal face of God? Budapest, 2008., A lét perújrafelvétele, Budapest, 2011., A lét nászdala, Budapest, 2013.

Elérhetőség:

–          munkahely (korábbi): PPKE VJK Esztergom

–          levelezési cím: 2028 Pilismarót, Alkotás u. 3.

–          telefon, fax: 06 33 470 508, 06 30 546 6816

–          e-mail: idr.cselenyi@gmail.com

 • Csubirka Magdolna
Biológus, professzor emerita, az MTA külső köztestületi tagja
 • Czelnai Rudolf
Földtudományok, Földrajz – Meteorológia – Környezettudományok: Széchenyi-díjas meteorológus, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 1967-68-ban a Meteorológiai Világszervezet „Hydrometeorological Survey of the Catchments of Lakes Victoria, Kyoga and Mobutu Sese-Seko projektjének meteo-rológiai szakértője. 1970 és 1974 között a Meteorológiai Világszervezet (WMO, Genf) Globális Meteorológiai Megfigyelőrendszer munkacsoportjának elnöke. WMO Európai Regionális Asszociációjának Elnöke, és a WMO Végrehajtó Bizottságának tagja. 1978-tól részt vett az Első Éghajlati Világkonferencia szervezésében, 1979-ben az Első Éghajlati Világkonferencia Adat Szek-ciójának elnöke. 1981 és 1992 között a WMO Tudományos és Technikai Programjainak főigazgatója, a világszervezet főtitkárhelyettese és a világszervezet folyóiratának főszerkesztője.
 • Dávid László
 • Dévay György
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Nyíregyháza, 1942.07.08.; professor emeritus, DE; biológia-földrajz szakos középiskolai tanár, KLTE, 1965.

Tudományos fokozat (legmagasabb): MTA doktora: 1999.

Szakterület és oktatási terület: ökológia, hidrobiológia, zoológia. Kutatási terület: ökológiai vízminősítés, vízvédelem, vízi anyagforgalom, odonatológia és chironomidológia.

Doktori iskolai szerepvállalás: Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola, törzstag, programvezető (Hidrobiológia Program).

Tudományos közélet: MTA Környezettudományi Elnöki Bizottság, tag, albizottsági elnök; MTA BTO Ökológiai Tudományos Bizottság, tag; Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottsága, elnök.

Társadalmi közélet: Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége, tag; MAGYAR CHIRODON Alapítvány, alapító; Studia odonatologica hungarica folyóirat, felelős szerkesztő.

Életpálya kiemelkedő elismerései: Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997-2001); Pro Natura emlékérem (1990); Hatvani-díj (2002); Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2006).

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): Környezetvédelmi Információrendszer: Természetes Élővilágvédelmi Részrendszer (KLTE & OKTH, 1985); Vízminőség és ökológiai vízminősítés (ABDOH, 1992); Természetvédelmi informatikai tanulmányok (ABDOH, 1998); A vízi és a vizes élőhelyek sajátosságai és tipológiája (ELTE-TTK & SZIE-KGI & KöM-TvH, 2001); Hidroökológiai és természetvédelmi tanulmányok a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer működéséről (ABDOH, 2009).

Elérhetőség:

–          munkahely: Debreceni Egyetem, TTK, Biológiai és Ökológiai Intézet, Hidrobiológiai Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

–          levelezési cím: DE TTK Hidrobiológiai Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

–          telefon, fax: 06 30 9631021.

–          e-mail: devai.gyorgy@science.unideb.hu.

honlap: http://hidrobiologia.unideb.hu

 • Élesztős Pál
Egyetemi tanár, Szlovákia
 • Erdődy Miklós
UNTA EFKI tudományos főmunkatársa
 • Fábry Zoltán
UNE Biokémiai és Gyógyszertan Tanszék professzora
 • Fekete József
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Pásztó, 1936. 08. 13. ny. egyetemi tanár, Agrártudományi Egyetem, Gödöllő (Szent István Egyetem), mg. mérnök

Tudományos fokozat: MTA doktora: 1991.

Szakterület és oktatási terület: talajtan, talajjavítás, melioráció, öntözés hatása a talajra, vízvédelem, a talaj ökológiai funkciói és védelme, trópusi talajtani ismeretek.

Kutatási terület: a talaj fizikai tulajdonságai, szikes talajok javítása, trópusi talajok.

Doktori iskola szerepvállalás: GATE Talajtani, Környezettudományi Szakbizottság (PhD) titkára (1993-2000), Környezettudományi Doktori Iskola tagja (2001-2005)

Tudományos Közélet: MTA Talajtani és Agrokémiai Bizottság tagja, Nemzetközi Talajtani Unió tagja.

Társadalmi közélet: MAE Talajtani Társaság vezetőségi tagja, MAE Központi Környezetvédelmi Szakosztály elnöke, Agrárvilág Szerkesztő Bizottságának tagja (1987-1991).

Életpálya kiemelkedő elismerései Fehér Dániel emlékérem, MPV, Széchenyi Professzori Ösztöndíj, Magyar Felsőoktatásért.

Fő művei: Trópusi talajok,Akad. Kiadó, 1988., Magyarországi vörösagyagok, vörös talajok, Tájökológiai Lapok, 223-388. 2010.

Elérhetőség:

–          levelezési cím: 2103 Gödöllő, Fácánsor 54.

–          telefon: 06 28 411-142

–          mobil: 06 30 582 3779

–          e-mail: fekete.jozsef@mkk.szie.hu

 • Fenyvesi László
Szent István Egyetem
 

 

 

 

 • Gábrity Molnár Irén
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Lukácsfalva (Jugoszlávia) 1954.12.31. egyetemi tanár Újvidéki Egyetem; okl. közgazdász Közgazdasági Kar Szabadka, politikatud. magisztere, doktora Belgrádi Egyetem.

Tudományos fokozat (legmagasabb): tudományok doktora: 1985.

Szakterület és oktatási terület: szociológia, emberi erőforrás fejlődése. Kutatási terület: oktatás-, kisebbségszociológia

Doktori iskolai szerepvállalás: Újvidéki Egyetem, Közgazdasági Kar Szabadka: Régió emberi erőforrásának szociológiája

Tudományos közélet: MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, MTA Külhoni Köztestület tag (2000-);  Magyarságkutató Tudományos Társaság (alapító, elnök: 1991, 1995-); Regionális Tudományi Társaság (alapító, alelnök 2006-); Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (alapító, alelnök 2008-)

Társadalmi közélet: Magyar Prof. Nemzetközi Szövetsége; Vajdasági Magyar Felsőoktatási Tanács; Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács; Magyar Nemzeti Tanács Felsőoktat. Tudományügyi Bizottság (Szabadka).

Életpálya kiemelkedő elismerései: Gróf Klebelsberg Kuno emlékérem (Magyar Oktatási Miniszter Budapest, 2000); Kisebbségekért Díj (Magyar Köztársaság, 2005); Arany János Kiemelkedő Tudományos Teljesítményért-díj (Magyar Tudományos Akadémia 2009); Magyar Érdemrend Lovagkeresztje (Budapest 2012)

Fő művei, alkotásai: Oktatásunk látlelete, 2008; Szociológiai jelenségvizsgálatok a Vajdaságban, 2011; Vajdaság népességének háború okozta attitűdjei, 2011; The motives for Emigration of Hungarians in Vojvodina, 2011; A szerb-magyar határon átívelő migrációs életvitel, 2012

Elérhetőség:

–          munkahely: Közgazdasági Kar, 24000 Szabadka, Szegedi út 9-11, Szerbia

–          levelezési cím: 24000 Subotica, Banijska 70/8, Szerbia

–          telefon, fax: +381 63 88 265 89

–          e-mail: gmolnariren@gmail.com

honlap: http://www.gabritymolnariren.com

 • Gere Tibor
Professzor emeritus
 • Gulyás Lajos
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Bűdszentmihály, 1946.09.04.; főiskolai tanár DE Műszaki Kar; okleveles vegyészmérnök, VVE, 1973. okleveles kémiai technológiai szakmérnök, BME, 1975.

Tudományos fokozat (legmagasabb): PhD, 2001, Dr (habil.) 2007.

Szakterület és oktatási terület: vegyipari műveletek, vegyipari reaktorok tervezése; környezetvédelmi eljárások. Kutatási terület: transzport folyamatok matematikai modellezése; transzport folyamatok a környezetben és a környezetvédelemben; transzport folyamatok a műszaki rendszerekben.

Doktori iskolai szerepvállalás: témavezetés.

Tudományos közélet: MKE, Hajdú-Bihar Megyei titkár 1980-2000. MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Polimer Kémiai Munkabizottság.

Társadalmi közélet:

Életpálya kiemelkedő elismerései: Kitüntető Oklevél a Magyar Mérnöki Kamra Környezetvédelmi Tagozat Elnöksége részéről (2005)

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): Eljárás benzofenon-hidrazon előállítására, Magyar szabadalom OTH 2272/88. Bp. 1994; Eljárás 1-naftil-ecetsav előállítására, Magyar szabadalom OTH 5767/90 Bp. 1994.; Az imino-diecetsav előállítása kaszkád reaktorban: tervezés, megvalósítás és üzemeltetés kísérleti üzemi méretben. 1990; Környezetvédelmi műszaki technológiák, technológiai rendszerek modellezése, ipari technológiák- és szennyezéseik. Elektronikus könyv, 2007; Az áramlási egyenletek egységes értelmezése a vegyészmérnöki tudományban. 2006;

Elérhetőség:

–          munkahely: DE Műszaki Kar, 4028 Debrecen, Ótemető út 2-4.

–          levelezési cím: 4028 Debrecen, Apafi utca 63.

–          telefon, fax: 06 20 4181601.

–          e-mail: lgulyas@eng.unideb.hu

gulyasla@yahoo.com

–          honlap: http://www.unideb.hu

 • Gyenge Csaba
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Székelyöldvár 1940.01.22.; professor emeritus; okleveles gépészmérnök, Kolozsvári Műszaki Egy etem 1961.

Tudományos fokozat (legmagasabb): PhD. 1979.

Szakterület és oktatási terület: lGyártástechnológia, Szerelésautomatizálás, versenyképes termékfejlesztés, fogaskerékgyártás.

Doktori iskolai szerepvállalás:  Kolozsvári Műszaki Egy etem Gyártástechnológiai doktori iskola.

Tudományos közélet: MTA külső tagja, Erdélyi Múzeum Egyesület alelnöke .

Társadalmi közélet: Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége és Romániai Mérnökök Egyesülete.

Életpálya kiemelkedő elismerései: Románia Elnöke különdíj (2004), Gábor Dénes Díj (2014), Miswkolci Egyetem diszdoktora (2004) , Cimzetes Egytemi tanár Obudai Egytem (2013) Kolozsvár Szeniorja – ( Megyeti Tanács 2015)).

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5):  Automata Esztergákon való gyártás- Műszaki Kiadó-Bukarest-1979, Gyártástechnológia- tankönyvkiadó- Bukarest-1981, Gyártástechnológia alapjai. KME.2004, Versenyképes termékfejlesztés. Gloria kiadó-Kolozsvár-2004, Integrált gyártástervezés, Alma mater kiadó, kolozsvár-2004, 4 találmány, 7 gyári ujítás.

Elérhetőség:

–          munkahely: Kolozsvári Műszaki Egyetem, Gépgyártás kar, Gyártástechnológiai Intézet ( Departamentul de Ingineria Fabricatiei ), Cluj-Napoca 400641.

–          levelezési cím: 400184 Cluj-Napoca, Str.N.Cristea nr.18.

–          telefon, fax: 00-40-264-415001

–          e-mail: Csaba.Gyenge@tcm.utcluj.roturcsanyi.karoly@chello.hu

–          honlap: http://www.utcluj.ro

 • Györke Magdolna
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Kárpátalja, Tiszaágtelek 1955.01.27.; az ungvári egyetem Magyar Filológiai Tanszékének docense; okleveles magyar nyelv és irodalomtanár (UÁE, 1977)

Tudományos fokozat (legmagasabb): a filológiai tudományok kandidátusa (2003)

Szakterület és oktatási terület: magyar nyelvészet, anyanyelvi tantárgypedagógia

Kutatási terület: kárpátaljai magyar nyelvjárások, lexikológia

Doktori iskolai szerepvállalás:

Tudományos közélet: a Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság tagja, két ciklusban titkára volt.; 2008-tól a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja

Társadalmi közélet:

Életpálya kiemelkedő elismerései:

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): Öltözéknevek a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban, 2007; A szótagzáró  l kiesése az Ungvári járás magyar nyelvjárásaiban, 2008; A többszörösen összetett mondatok (módszertani segédlet), 2005. A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótárának lektorálása, 2013;

Elérhetőség:

–                    munkahely: UNE, Humán- és Természettudományi Kar, 88000 Ungvár, Egyetem u. 14.

–                    levelezési cím: 89434, Kisgejőc, Egry Ferenc u. 27, Ungvári járás, Kárpátalja.

–                    telefon, fax: + 380 093 781 95 16.

–                    e-mail: gyorke.magdolna@gmail.com

 

 • Hangay György
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Budapest, 1941. augusztus 3.

Tudományos fokozat (legmagasabb): Doctor of Creative Arts (D.C.A.) (Alkotóművészetek Doktora.) University of Wollongong, NSW. Australia

Szakterület és oktatási terület: múzeológia, biológiai múzeum technika, szobrászat

Kutatási terület: entomológia, képzőművészet

Doktori iskolai szerepvállalás: PhD vizsgabizottsági tag, University of Newcastle NSW

Tudományos közélet: Magyar Rovartani Társaság, Entomological Society of NSW, Entomological Society of Queensland, Royal Zoological Society of NSW (scientific member), Linnean Society of NSW.

Társadalmi közélet: A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének tagja és  a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja. Békebíró NSW területén. Alumni of University of Sydney, Alumni of University of Wollongong.

Életpálya kiemelkedő elismerései: New Settler of the Year. New Settlers’ Federation, Australia – 1969. Frivaldszky Érem (Bronz) Magyar Rovartani Társaság, 2000, Magyar Köztársaság Érdemkeresztje (Arany) 2009. Whitley Medal Royal Zoological Society, 2010

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): Biological Museum MethodsI.-II. kötet(Sydney, Toronto stb. 1987.), Michael Dingley társszerzővel ;Tábortüzek a Dél-Keresztje alatt, (Budapest, 1987.) ; Insects of Australia, (Sydney, London stb. 2000.) (fényképész: Pavel German);100 jó kérdés Ausztrália állatvilágáról (Budapest, 2005.); Guide to the Australian Beetles ( Melbourne, 2010) (fényképész: Paul Zborowski), stb.

munkahely:  magán

–          levelezési cím: 29 Warili Road, Frenchs Forest 2086, NSW, Australia

–          telefon: 02 99727463

–          e-mail: hangayptusnet.com.au

 • Hegedűs Attila
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Marosvásárhely, 1939.07.12. ; ny. egyetemi tanár, Temesvári Műszaki Egyetem (TME); okleveles villamosmérnök, TME, 1961

Tudományos fokozat (legmagasabb): műszaki tudományok doktora (dr. ing.): TME: 1972.

Szakterület és oktatási terület: műszaki mechanika, rezgéstan.  Kutatási terület: rezgő-ütköző rendszerek dinamikája, vibrációs szállítás és osztályozás stb.

Doktori iskolai szerepvállalás:

Tudományos közélet:

Társadalmi közélet:

Életpálya kiemelkedő elismerései: a Román Oktatásügyi Minisztérium II díja tudományos kutatásért (1968); a Pro-cultura Alapítvány vendégtanári pályázatának nyertese (Gödöllő, 1991); a Kemény Zsigmond Alapítvány ösztöndíja (BME, 1992); ÖAD (Östereichische Akademische Dienst) ösztöndíj (Graz, 1995); GATE „Gépészmérnöki Kar Emlékérem” (1999); Tessedik Sámuel Főiskola címzetes főiskolai tanára (2002); a Gödöllői Szent István Egyetem címzetes egyetemi tanára (2007).

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): Probleme de mecanică. Statică și cinematică, Temesvár , Facla, 1989; Probleme de mecanică. Dinamică, Temesvár , Helicon, 1993; Technische Mechanik Band 1-3, TME, 1995/96/98; Műszaki mechanika. Többnyelvű fogalomtár, Budapest, Tankönyvkiadó, 2004; Fejezetek a kinetikából. Rezgéstan, Gödöllő, Szent István Egyetemi Kiadó, 2015.

Elérhetőség:

–          levelezési cím: 1134 Budapest, Apály u. 4/B, 7/30

–          telefon: + 36 20 372 5408

–          e-mail: hegedus.attila97@ digikabel.hu

 • Heidrich Balázs
Gazdálkodás- és szervezéstudományok: vezetéselmélet, szervezeti kultúra, szolgáltatás menedzsment és interkulturális menedzsment. Szervezeti kultúra és vezetési stílusok és típusok változási jellegzetességei a kelet-európai gazdaságokban. Paternalista vezetés mint régi-új vezetési paradigma. Szolgáltatások vezetésének sajátosságai. Piacorientált felsőoktatási szubkultúrák.
 • Helyes Lajos
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Sárvár, 1956. 08.28. egyetemi tanár, SZIE; okleveles kertészmérnök, Kertészeti Egyetem 1981.

Tudományos fokozat (legmagasabb): MTA doktora: 2008

Szakterület és oktatási terület: kertészeti termesztés, hajtatás, öntözés, Kutatási terület: fitonutriensek, öntözés tervezése időzítése

Doktori iskolai szerepvállalás: Növénytudományi Doktori Iskola vezetője

  Tudományos közélet: MTA Kertészet- és Élelmiszer-tudományi Bizottság alelnöke (2011-től 2. ciklusban), ICID Crops and Water Use munkacsoport titkára. In. J. of Hortic. Sci. Szerkesztőbizottság, Vegetable szekció vezetője, Columella és a Journal of Food Physics Szerkesztőbizottság tagja,

Társadalmi közélet: Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének, Három-határszeglet Professzori Kör, és a Gazdálkodási és Tud. Társaságok Szövetségének tagja,  

Életpálya kiemelkedő elismerései: Széchenyi István Ösztöndíj (2001- 2004), Szent István Egyetem Babérkoszorú Arany fokozata (2005), SZIE MKK az „Év Tanára” cím (1993, 1994, 2013), SZIE MKK „Pro Facultati Scientiae Agrariae” díj (2014)

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): A paradicsom és termesztése (1999); Az öntözés általános kérdései. (2003); Tuba Z. – Raschi A. – Lanini G. M. – Nagy Z. – Helyes L.- Vodnik D.- Sanita di Toppi L. Plant response to elevated carbon dioxide. (2003), Irrigation Hungarian country version (2006)

Elérhetőség:

–          munkahely: SZIE, MKK, Kertészeti Intézet 2100 Gödöllő Páter K. u 1.

–          levelezési cím: 2100 Gödöllő Bem József u. 31

–          telefon, fax: 06 28 522 071

–          e-mail: Helyes.Lajos@mkk.szie.hu

honlap: http://www.szie.hu

 • Heltai György
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Nagyszalonta, 1946.08.21.; professor emeritus, SZIE; okleveles középiskolai tanár (kémia-fizika), ELTE, 1969.

Tudományos fokozat (legmagasabb): MTA doktora: 2006.

Szakterület és oktatási terület: analitikai kémia; agrokémia; környezeti kémia. Kutatási terület: spektrokémiai elemanalízis és speciációs analízis; a nitrogén biogeokémiai transzformációja a talaj /növény/rendszerben.

Doktori iskolai szerepvállalás: SZIE Környezettudományi Doktori Iskola törzstag, 2009-2013 iskolavezető.

Tudományos közélet: MTA Környezetkémiai Munkabizottság tag; MTA Spektrokémiai Munkabizottság tag; MKE Spektrokémiai Társaság elnökségi tag; NAT Akkreditációs Bizottság tag.

Társadalmi közélet: Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége tag; Karácsony Sándor Művelődési Társaság; Eötvös Collégium Baráti Kör.

Életpálya kiemelkedő elismerései: Magyar Kémikusok Egyesülete Kiváló Egyesületi Munkáért Oklevél; Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett; Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Kereszt; Kassai Műszaki Egyetem Arany Érdemérme; Magyar Mérnöki Kamara Kitüntető Oklevél Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért.

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): 164 tudományos közlemény, 2 monográfia a spektrokémiai analízis, az agrokémia és környezeti analitika területén.(mtmt.hu)

Elérhetőség:

–          munkahely: SZIE Könyezettudományi Intézet Kémia Tanszék, 2100 Gödöllő Páter K. u. 1.

–          levelezési cím: 2100 Gödöllő, Fácán sor 70.

–          telefon, fax: 06 30 222 5701.

–          e-mail: heltaigyorgy@gmail.com

–          honlap: http://www.mkk.szie.hu

 • Horváth Róbert
Műszaki tudományok: A gépekben lejátszódó hő- és áramlástechnikai folyamatok elemzése. A kontinuummechanika variációs elvei, a legkülönfélébb  anyagok reológiai tulajdonságainak a megismerése,és az anyagoknak az idő függvényében történő degradációja, öregedése. Jelenlegi kutatásai területek:  az anyagok degradációjának a vizsgálatára  rezgésdiagnosztikai  eljárás kidolgozása, és alkalmazása a környezetvédelemben, valamint a megújuló energiaforrások vizsgálata.Végzettség: okl. gépészmérnök, okl. matematikus, a műszaki tudomány kandidátusa (PhD). Munkahelyek: MEDICOR Művek Debrecen, Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Főiskola
 • Horváth Elek
Műszaki tudományok: A villamosmérnöki tudományok területén tevékenykedem, elsősorban a villamos és a nem villamos mérések területén. Doktori iskolának nem vagyok tagja.
 • Horváth József
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Keszthely 1936.01.23. Okleveles agrármérnök 1960; Professzor emeritus, Pannon Egyetem, Növényvédelmi Intézet, Keszthely.

Tudományos fokozat (legmagasabb): az MTA r. tagja 1995.

Szakterület és oktatási terület: növényvédelem, növény virológia. Kutatási terület: gazda-vírus kölcsönhatások, vírusrezisztencia.

Doktori iskolai szerepvállalás: Növénytermesztési és kertészeti doktori iskola.

Tudományos közélet: Magyar Tudományos Akadémia tag; MAE Növényvédelmi Társaság elnök; Növényvédelmi Tudományos Bizottság elnök; Pécsi Akadémiai Bizottság alelnök.

Társadalmi közélet: Acta Phytopath. et Etontomol. szerkesztőbizottság; Magyar Gyomkutatás és Technológia alapító tag; Acta Botanica Croatica szerkesztőbizottság.

Életpálya kiemelkedő elismerései: Eötvös Lórand-díj 1987; Akadémiai díj 1991; Szent-Györgyi Albert díj 1997; Széchenyi-díj 1998; Dr. honoris causa 2005; PAB Tudományszervezési díj 2008; Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje 2011.

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): Növényvírusok, vektorok, vírusátvitel, Akadémiai Kiadó 1972; Host Plants in Diagnosis, CRC Press, Boca Raton, USA 1993; Hosts and Non-hosts in Plant Virology and the Effects of Plant Viruses on Hosts Plants, Elsevier Inc., Oxford 2014; Virus-induced Physiologic Changes in Plants, Elsevier Inc., Oxford 2014; Virus-Virus Interaction, Elsevier Inc., Oxford 2014

Elérhetőség:

–          munkahely: Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Növényvédelmi Intézet.

–          levelezési cím: 8360 Keszthely, Deák F. u. 16; 8315 Gyenesdiás, Nefelejcs u. 8.

–          telefon, fax: 06 30 9273058

–          e-mail: hor11895@mail.iif.hu, ppi@georgikon.hu

 • Horváth Katalin
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Kárpátalja, Tiszakeresztúr 1945.05.30.; az ungvári egyetem Magyar Filológiai Tanszékének docense; okleveles magyar nyelv és irodalomtanár (UÁE, 1969)

Tudományos fokozat (legmagasabb): a fil. tudományok kandidátusa (1978)

Szakterület és oktatási terület: magyar és általános nyelvészet

Kutatási terület: kárpátaljai magyar nyelvjárások, helynevek

Doktori iskolai szerepvállalás:

Tudományos közélet: a Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság alelnöke; két ciklusban volt  kandidátusi értekezések védésére létrehozott  Tudományos Szaktanács tagja az UNE Filológiai Karán; 2000-től a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének külső tagja

Társadalmi közélet: a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság tagja

Életpálya kiemelkedő elismerései: Csűry Bálint emlékérem (1990); Ukrajna kiváló pedagógusa (1995)

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): Bevezetés a nyelvtudományba.  (Társszerzők: Lizanec P.M., Tokar G.Sz.)  1986;  A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótárának szerkesztője, 2013; A magyar nyelv Kárpátalján.  2013.

Elérhetőség:

–                    munkahely: UNE, Humán- és Természettudományi Kar, 88000 Ungvár, Egyetem u. 14.

–                    levelezési cím: 88015 Ungvár, Március 8. u. 3/58.

–                    telefon, fax: 00 380 050 847 61 97.

–                    e-mail: kati@vpapp.com

 

 • Hulpa Diána
Filológus, az UNE Magyar Filológia Tanszék docense, az MTA külső köztestületi tagja
 • Illés Béla
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Miskolc, 1954.04.22.; professzor, ME; okleveles gépészmérnök, NME, 1977.

Tudományos fokozat (legmagasabb): habil, PhD: 2006.

Szakterület és oktatási terület: logisztikai rendszerek; anyagmozgató gépek és rendszerek; minőségbiztosítás a logisztikában; karbantartás logisztikája.

Kutatási terület: logisztika; anyagmozgató gépek és rendszerek.

Doktori iskolai szerepvállalás: Hatvany József Doktori Iskola törzstag.

Tudományos közélet: Ukrán Mérnök Akadémia tagja; Ukrán Tudományos Akadémia tagja Anyagmozgatás és Logisztika területén; Gépipari Tudományos Egyesület országos alelnök (2008-2012); MTA Logisztikai Osztályközi Bizottsági tag; Magyar Logisztikai Egyesület tag.

Társadalmi közélet: Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége tag; Magyar Mérnök Akadémia tag; Anyagmozgatást és Logisztikát Németül Oktató Európai Professzorok Tanácsának tagja; Advanced Logistic Systems Theory and Practice, GÉP, Manufactoring Engineering, Logistic Research (Springer Verlag) folyóiratoknál SZB tag; .

Életpálya kiemelkedő elismerései: Eötvös József díj (2012); Tiszteletbeli professzor Santa Clara-i Műszaki Egyetem, Kuba (2011); Tiszteletbeli professzor Kolozsvári Műszaki Egyetem (2005);  Széchenyi István Ösztöndíj (2002-2005); Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2011); Stodola Emlékérem Trnava (2010); Borsod Volán Szent Kristóf Volán emlékérem (2012); GTE Műszaki Irodalmi Díj (2004).

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): Anyagáramlási rendszerek tervezése és irányítása, Miskolci Egyetemi Kiadó (2006); Logisztika és minőségmenedzsment, Miskolci Egyetemi Kiadó (2007); Logistik und Qualitätsmanagement, Miskolci Egyetemi Kiadó (2007); Logisztikai rendszerek, Miskolci Egyetemi Kiadó (2009); Logística í Gestion de éa Calidad, Miskolci Egyetemi Kiadó (2012).

Elérhetőség:

–          munkahely: ME Gépészérnöki és Informatikai Kar, Logisztikai Intézet

–          levelezési cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros.

–          telefon, fax: +36(70)866-7877.

–          e-mail: altilles@uni-miskolc.hu

–          honlap: http://www.uni-miskolc.hu

 • Illés Mária
Gazdálkodás- és szervezéstudományok: vállalati gazdaságtan, vezetői gazdaságtan, vezetői számítások, vállalati erőforrás-gazdálkodás, közszolgáltató vállalatok gazdálkodása. A vállalati gazdálkodás összefüggésrendszere és módszertana; jövedelmezőségi vizsgálatok, a döntés-előkészítés megalapozását szolgáló gazdaságossági számítások; költséggazdálkodás, árképzés, humánerőforrás-gazdálkodás, a közszolgáltatások szabályozásának módszertani kérdései.
 • Imre Árpád
Professzor emeritus, Ukrajnai Tudományos Akadémia, Ungvári Elektronfizikai Kutatóintézet
 • Kalapos István
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Nyíregyháza, 1954.09.15., tanszékvezető főiskolai tanár, DE EK; általános orvos, élettanász, DOTE, 1979.

Tudományos fokozat (legmagasabb): Ph.D, az orvostudomány kandidátusa: 1997.

Szakterület és oktatási terület: élettan-kórélettan kötelező törzstantárgy oktatása, humán szervezet folyamatainak regulációja, izomműködés szabályozása, diabetes mellitus, inzulin hatásmechanizmus, rizikófaktorok szerepe, kutatási terület: az egészséges életmód tényezői, az európai és kínai orvoslás összehasonlítása, az integratív medicina jelentősége.

Doktori iskolai szerepvállalás: ——-

Tudományos közélet: A Magyar Élettani Társaság tagja, a Megyei Tudományos Testület Egészségtudományi Munkabizottság tagja.

Társadalmi közélet: Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének tagja.

Életpálya kiemelkedő elismerései: Lónyay Menyhért Emlékérem (2003), PRO CARITATE (2006), 80 éves a Debreceni Orvosképzés emlékplakett (2008), „Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett” (2010).

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): ——–

Elérhetőség:

– munkahely: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.

– levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék u. 104., III/27.

– telefon: 06-30-625-8844

– e-mail: kalapos.istvan@foh.unideb.hu

 • Kása Zoltán
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség:  Szilágyborzás, 1948.05.12.; egyetemi tanár Sapientia EMTE Kolozsvár; okleveles matematikus, BBTE Kolozsvár, 1971

Tudományos fokozat (legmagasabb):  PhD: 1985

Szakterület és oktatási terület:  elméleti informatika, automaták és fordítóprogramok, gráfelmélet Kutatási terület: kombinatorika

Doktori iskolai szerepvállalás: BBTE Informatikai Doktori Iskola

Tudományos közélet:  Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) alelnök 2007–2011

Társadalmi közélet:

Életpálya kiemelkedő elismerései:  Neumann-emlékplakett, 2006 (NJSzT, Budapest);  Gr. Mikó Imre-emlékplakett, 2007  (EME Kolozsvár)

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5):  Algoritmusok tervezése, 1994; Algoritmikus kombinatorika és számelmélet  (Bege Antallal), 2006; Formális nyelvek és fordítóprogramok (Csörnyei Zoltánnal) 2007;

Elérhetőség:

–          munkahely: Sapientia EMTE Kolozsvár, Marosvásárhelyi Kar

–          levelezési cím: RO 400341 Cluj (Kolozsvár) str. Tatra  4/17

–          telefon:  0040-723-521038

–          e-mail: kasa@ms.sapientia.ro

–          honlap: http://www.ms.sapientia.ro/~kasa/

 • Kiss Ádám
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Budapest, 1942.10.16.; professor emeritus, ELTE; fizikus, ELTE, 1965.

Tudományos fokozat (legmagasabb): a fizikai tudomány doktora: 1989.

Szakterület és oktatási terület: magfizika, atomfizika, környezetfizika Kutatási terület: magfizika, neutronfizika, sugárzások a környezetben, energetika.

Doktori iskolai szerepvállalás: ELTE Környezetfizikai doktori iskola (alapító vezetője 2006-2012).

Tudományos közélet: MTA Magfizikai Bizottság (elnök 2006-2012); az Országos Atomenergia Hivatal Tudományos Tanácsának elnöke (2011-től); MAB Természettudományi Bizottság tagja.

Társadalmi közélet: Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség elnöke, BEAC elnöke (2009-13), a Budapest Science Center Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Életpálya kiemelkedő elismerései: ELTE TTK dékán (1990-1997), Felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár (1998-2002), Gyulai Zoltán díj (1973); MTA Fizikai díj (1988), Simonyi Károly díj (2005), Magyar Érdemrend Tisztikeresztje (2012), Eötvös Loránd Tudományegyetem Arany Emlékérme (2013)..

Fő művei, alkotásai: 1. ”Kísérleti Atomfizika” ELTE Eötvös-kiadó (1998); 2. Környezetfizika”, http://etananyag.ttk.elte.hu/page.php?10; 3. “Observation of Giant Resonances in 24,25,26Mg and 27Al by Inelastic α-Scattering”, Phys. Rev. Lett. 37 (1976) 1188; 4. „Determining the 7Li(n,gamma) cross section via Coulomb dissociation of 8Li”, Physical Review C, 88 (2013) 065808; 5. “Effects of renewable energy resources on the landscape”, Hungarian Geographical Bulletin, 63/1. pp: 5-16. doi:10.15201/hubgeobull.63.1.1 (2014)

 

Elérhetőség:

–          munkahely: ELTE TTK Atomfizikai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

–          levelezési cím: ELTE Atomfizika, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

–          telefon, fax: +36-20-480 4733, +36-1-372 2753.

–          e-mail: kissadam@caesar.elte.hu

 • Kiss Erzsébet
 • Koncz Gábor
 • Kósa András
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Celldömölk, 1932.01.07.; professor emeritus, SzIE; alkalmazott matematikus, ELTE, 1955.

Tudományos fokozat (legmagasabb): a matematikai tudomány kandidátusa, 1959.

Szakterület és oktatási terület: analízis, optimalizálási módszerek, differenciálegyenletek. Kutatási terület: variációszámítás, optimális folyamatok, differenciálegyenletek, a matematika oktatásának módszertana.

Doktori iskolai szerepvállalás: 5 aspiráns vezetése, ELTE; GATE –SzIE Műszaki Doktori Iskola, tantárgydelelős és előadó.

Tudományos közélet: az MTA Matematikai és Fizikai bizottságának tagja, a Tudományos Minősítő Bizottság tagja, a Távoktatási Szakértői Testület elnöke.

Társadalmi közélet: a FEB matematikai és fizikai tagozatának elnöke, a Tehetségért Mozgalom elnöke, a GATE-SzIE Professzori Tanácsának elnöke (12 évig), a BEAC női kosárlabdacsapatának elnöke, a Kemenesaljai Baráti Kör elnöke, majd tiszteletbeli elnöke, a Magyar Professzorok Világtanácsának és a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének tagja.

Életpálya kiemelkedő elismerései: tankönyveiért 5 nívódíj, vendégtanári tevékenység: Róma, Santiago de Chile, Caracas, Moszkva (összesen 8 félév);  Apáczai Csere János díj (1983), Szent-Györgyi Albert-díj (1996), a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (2002), Celldömölk Város díszpolgára cím.

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): 1. Variációszámítás, Tankönyvkiadó, 1970; orosz fordítása: Moszkva 1983; kibővített spanyol változata Caracas, 1979; 2. Analízis tankönyvsorozat: Útban a felsőbb matematikához, LSI, 1995; Differenciálszámítás, LSI, 2000, Integrálszámítás, INOK, 2007, Differenciálegyenletek, SzIE, 2007;           3. Vírusok a matematikában, Tankönyvkiadó, 1994; 4. Tankönyvek, szakkönyvek szerzőinek, KMA, 2009; 5. Értelmiségi körökben, Kairosz, 2010.

Elérhetőség:

–          levelezési cím: 1066 Budapest, Zichy Jenő utca 44.

–          telefon: 06 30 590 4570.

e-mail: andras.kosa@freemail.hu

kosa.andras@gek.szie.hu

 • Kökényesi Sándor
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség:  Beregszász, 1946.11.02.; tudományos tanácsadó, professzor, fizikus, Unvári Állami Egyetem, 1969.

Tudományos fokozat (legmagasabb): DSc 1990, MTA doktora: 2000.

Szakterület és oktatási terület: fizika, anyagtudomány, elektronika. Kutatási terület: fotonika anyagai és eszközei, nanotechnológia .

Doktori iskolai szerepvállalás: Debreceni Egyetem Fizikai Tudományok Doktori Iskola, törzstag.

Tudományos közélet: MTA Műszaki Tudományok Osztályán az Elektronikai Eszközök és Technológiák Tudományos Bizottság tagja.

Társadalmi közélet: ELFT, APS, SPIE, Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége, tag.

Életpálya kiemelkedő elismerései: Ukrán SZSZK Tudományos és Műszaki Állami díj (1989), Magyar Professzorok Világtanácsának emlékérme (2002).

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): Mojzes Imre, Kökényesi Sándor “Fotonikai anyagok és eszközök” Egyetemi tankönyv, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1997, 190 tudományos publikáció, 20 szabadalom.

Elérhetőség:

–          munkahely: DE TTK,  Fizikai Intézet, 4032 Debrecen, Bem tér 18/a.

–          levelezési cím: 4028 Debrecen, Jánosi utca 41.

–          telefon, fax: 06 52 509201.

–          e-mail: kiki@science.unideb.hu

 • Köllő Gábor
 • Kulcsár László
Társadalomtudományok: Egyetemi tanár, szociológus, Nyugat-magyaroroszági Egyetem, Sopron
 • László Béla
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Hanva,Szlovákia,1940.07.04. ;professzor , Nyitrai KFE,KTK; matematikaábrázoló geometria szakos középiskolai tanár, KE Pozsony,1961.

 Tudományos fokozat (legmagasabb): matematikai  tudományok kandidátusa,CSc.:1979; egyetemi tanár: 2002.

Szakterület és oktatási terület: algebra és számelmélet;hálóelmélet; csoportelmélet;  matematikai logika és halmazelmélet;elemi geometria.

Kutatási terület: .Számelmélet;a matematika tanítása; a szlovákiai magyar nemzeti közösség iskolai és művelődéstörténete.

Doktori iskolai szerepvállalás:a Nyitrai Konstantín Filozófus Egyetem,a Matematika Tanításelmélet Doktori Iskola témavezetője.

Társadalmi közélet: A Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja (2000).A Szlovák Matematikusok és Fizikusok Egyesülete (1963).A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének alapító tagja (2010).A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének alapító tagja (1990).A Katedra Társaság alapító tagja (1993).Matematické obzory,Matematika,Katedra , folyóiratoknál SZB tag.

Életpálya kiemelkedő elismerései: 1.A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje-A Magyar Köztársaság kitüntetése (2012).2.Arany János Emlékérem-A Magyar Tudományos Akadémia kitüntetése (2008).3.Felvidéki Magyar Pedagógus Díj- A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége kitüntetése (2011).4.Ezüst Érem- A Konstantín Filozófus Egyetem  kitüntetése (2006).5.Emlékérem- A Konstantín Filozófus Egyetem  kitüntetése (2005).6.Emlékérem- A Konstantín Filozófus Egyetem Természettudományi Karának a kitüntetése (2003).7.Pro Universitate et Scientia- A Magyar Professzorok Világtanácsának a kitüntetése (2004).8.Lónyai Menyhért Emlékérem-A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete  kitüntetése (2007).

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5):1. László, V. – Šalát, T.: The structure of some sequence spaces and uniform distribution (mod 1), Periodica Mathematica Hungarica Vol. 10 (1), 1979, pp. 89-98.2. László, B.: Teória najmenšieho univerzálneho exponenta, Fakulta prírodných vied, Univerzity Konštantína Filozofa, Garmond Nitra (2000), 150 s. 3. László, V. – Tóth, J.: Relatively (R ) – dense universal sequences for certain classes functions, Real Analysis Exchange, Vol 21 (1) (1995/96), s. 335-339.4.   László, B.: Az iskolai művelődés a statisztikák tükrében.In:László,B.-A.Szabó.L.-Tóth,K.:Oktatásügy (1989-2006).Magyarok Szlovákiában IV.kötet. Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín 2006. s.59-149. ISBN 80-89249-0403. 5. Béla László:The Implementation of the Bologna Reform Policies in Slovakia.In: The Bologna Process in Central and Eastern Europe. – Wiesbaden : Springer, 2014. – ISBN 978-3-658-02332-4,P.257-283[1,18AH].
Elérhetőség:

–          munkahely: a Nyitrai KFE Közép-európai Tanulmányok Kara,949 74 Nyitra,Dražovská 4.

–           levelezési cím:949 74 Nyitra,Dražovská 4,Slovensko.

–          telefon, fax: 037/6408 856;037/7722 291;0907/670 218.

–           e-mail: blaszlo@ukf.sk

 • Lengyel Antal
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Nyírbogát 1947. október 09. főiskolai tanár, okl. mezőgazdasági gépészmérnök, okl. agrár-gépész gazdasági szakmérnök

Tudományos fokozat (legmagasabb): mezőgazdaság tudomány kandidátusa (PhD): 2000.

Szakterület és oktatási terület: mezőgazdasági erőgépek; belsőégésű motorok; járműszerkezettan; járműrendszerek. Kutatási terület: Belsőégésű motorok hajtóanyagának motorüzemi vizsgálata; zöldség- és gyümölcs szárítási technológiák vizsgálata; megújuló energiák alkalmazhatósága önkormányzatoknál.

Doktori iskolai szerepvállalás: Szent István Egyetem Műszaki Doktori Iskola kutatási témavezető (traktorhajtóművek kapcsolási folyamatának vizsgálata témában).

Tudományos közélet: MTA Agrár- és Bioműszaki Tudományos Bizottság tag 2000-től;  Magyar Akkreditációs Bizottság szakbizottsági tag (2000-2003 Műszaki Tudományi Szakbizottság; 2003-2006 Agrártudományi Szakbizottság; 2006-2009 Műszaki Tudományi Szakbizottság).

Társadalmi közélet: Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége; Kelet –Magyarországi Biomassza Egyesület elnöke 2008-tól.

Életpálya kiemelkedő elismerései: Széchenyi Professzori Ösztöndíj (2003-2006); Pro Universitate érdemérem (1998); Tankönyvszerzői díj (1996, 1998, 2007); Lónyai Menyhért érdemérem (2004); Westsik Vilmos díj (2012)

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): 8db. egyetemi- főiskolai tankönyv társzerzője szerkesztője (1994-2008); Kari infrastrukturális beruházás megvalósítása (2000-2004); Motor fékterem tervezése kialakítás (2005-2008); Biogáz kéntelenítési eljárás kidolgozása (2005-2008), Új típusú motorhajtóanyagok kutatása MOL.- NYF. (2011-2013).

Elérhetőség:

–          munkahely: Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Agrártudományi Intézet Jármű és Mg-i. Géptani

–                              Tanszék

–          levelezési cím: 4400 Nyíregyháza Sóstói ú. 39/b.

–          telefon, fax: 06 30 2052571

–          e-mail: lengyela@nyf.hu; lengyelforgacs@gmail.com

 • Lehota József
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Budapest, 1949.06.19. egyetemi tanár, SZIE; okleveles agrár-közgazda, , 1972. MKKE.

Tudományos fokozat (legmagasabb): MTA doktora: 2007.

Szakterület és oktatási terület: marketing, agrármarketing. Kutatási terület: fogyasztói és szervezeti piaci magatartás.

Doktori iskolai szerepvállalás: SZIE Gazdálkodás és Szervezéstudományok doktori iskolavezető.

Tudományos közélet: MTA IV. Agrártudományok Osztálya doktor képviselő; MTA Agrár-közgazdasági Bizottság Agrármarketing Albizottság elnöke; .

Társadalmi közélet: KE Egyetemi Doktori és Habilitációs Bizottság tag, MÖB Agrártudományi Kollégium tag, MRK Gazdaságtudományi Bizottság tag, Szerkesztő bizottsági tagságok: Marketing és Menedzsment, Gazdálkodás, Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing, Táplálkozásmarketing, Tér-Gazdaság-Ember, Economic of Agricultural Studies , Economic and Regional Studies, Poland .

Életpálya kiemelkedő elismerései: Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997-99); Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt (2002), Apáczai Csere János Díj (2009).

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): Lehota J.- Tomcsányi P.(szerk.): Agrármarketing , Mezőgazda Kiadó, 1994, Lehota J (szerk.): Élelmiszergazdasági marketing, Műszaki Kiadó,(2001), Lehota J.: A gabonaszektor piacelemzése, Agroinform Kiadó, 2003, Berács J.- Lehota J.-Piskóti I.-Rekettye G (szerk.): Marketingelmélet a gyakorlatban, Akadémiai Kiadó, 2004,  J. Berács -J. Lehota . – I. Piskóti – G.Rekettye (szerk): Marketing Theory and Practice : A Hungarian Perspectíve, Akadémiai Kiadó, 2004,

Elérhetőség:

–          munkahely: SZIE , GTK, Üzleti Tudományok Intézete,

–          levelezési cím: 2100. Gödöllő, Páter K. utca 1.

–          telefon, fax: 00 36 28 522000/1917.

–          e-mail: Lehota.Jozsef@gtk.szie.hu

 • Lizanec Péter
Filológus, az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) Magyar Filológia Tanszék vezetője, az MTA külső köztestületi tagja.
 • Majdik Kornélia
 • Marosvölgyi Béla
Professzor emeritus, Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron
 • Marton Sylvia

Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézet
 • Mezey Pál
 • Miklós László
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Tornalja, 1949.01.24; tanszékvezető professzor, Zólyomi Műszaki Egyetem; tájökológus, Pozsonyi Comenius Egyetem, 1973.

Tudományos fokozat (legmagasabb): SzTA DrSc. 1994.

Szakterület és oktatási terület: Környezetpolitika, tájökológia, természetföldrajz.

Kutatási terület: Környezetvédelem, tájökológia.

Doktori iskolai szerepvállalás: 2 PhD program bizottsági tag, doktorandusz vezető.

Tudományos közélet: Egyetemi tudományos tanácsok tagja, szakfolyóiratok szerkesztő bizottságok tagja, nagydoktori cím megítélő bizottsági tag.

Társadalmi közélet: SzK miniszterhelyettes (1990-1992), miniszter (1998 – 2006), parlamenti képviselő – környezetvédelmi és mezőgazdasági bizottság alelnök (2006 – 2010),  Magyar Közösség  Pártja alelnök (2007 – 2015).

Életpálya kiemelkedő elismerései: Tribute of Appreciation of US  EPA (1992),

Tribute of appreciation of UNEP (2000),  Distinguished Service Award, IALE (2007),  Nummum Academiae Memorialem Tribuit Academia Scientiarum Slovaca (2009), Magyar Érdemrend Tisztikeresztje (2013).

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): The concept of the territorial system of  ecological stability in Slovakia. Man and Nature 2, Tilburg., l989; The general  ecological model of the SSR. Landscape Ecology, 2, 3, SPB, The Hague 1990; Basic premisses and methods in  landscape-ecological planning. Changing  Landscapes. Springer,  New York, 1990; The Landscape Atlas of the Slovak Republic. SAŽP Banská Bystrica, 2002; Atlas of representative geo-ecosystems of Slovakia. Bratislava, ILE SAS, 2006;

Elérhetőség:

–          munkahely: Technická univerzita vo Zvolene, SK – 960 53 Zvolen, T.G. Masaryka 24.

–          levelezési cím: SK – 969 01 Banský Studenec 114

–          telefon, fax: +421 918 648 170

–          e-mail: miklos@tuzvo.sk

–          honlap: http://www.tuzvo.sk/fee/kunesco

 • Minya Károly
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Kisvárda, 1963. 06. 10., főiskolai tanár, NYF; magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, KLTE,  1990.

Tudományos fokozat (legmagasabb): PhD: 2001.

Szakterület és oktatási terület: leíró nyelvtan, szókincstan, norma és közlésmód. Kutatási terület: szókincskutatás, a neologizmusok bemutatása és rendszerezése; nyelvművelés, nyelvi norma és nyelvhasználat leírása, változásának, vitáinak bemutatása; helyesírás

Doktori iskolai szerepvállalás: nincs

Tudományos közélet: az  MTA Magyar Nyelvi Bizottságának tagja (2003‒2011), a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Magyar Nyelvtudományi Társaság tagja, a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport alapító tagja, a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda alapító tagja, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnökségi tagja, a TIT Jurányi Lajos Egyesület alelnöke, a megyei TIT anyanyelvi szakosztályának az elnöke

Társadalmi közélet: Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége tagja

Életpálya kiemelkedő elismerései: Lőrincze-díj (2003), Bolyai János kutatási ösztöndíj (2003), Nemzeti Kulturális Alap kutatói támogatása (2009, 2012)

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): .

Mai magyar nyelvújítás. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat. Tinta Kiadó. Budapest. 2003. 120 p. ISBN 963 9372 54 4; Helyesírási szabályzat és szótár. Újhold Könyvkiadó. Kisújszállás, 2004. (Dr. Szathmári Istvánnal) 592 p. ISBN 963 9551 12 0; Új szavak I. Nyelvünk 1250 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal. Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat. Tinta Könyvkiadó. Budapest, 2007. 179 p. ISBN 978 963 7094 74 3; Változó szókincsünk. A neologizmusok több szempontú vizsgálata. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2011. 155 p. ISBN 978 963 9902 96 1; Új szavak II. Nyelvünk 800 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal. Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat. 32. Tinta Könyvkiadó. Budapest. 2014. 141 p. ISBN 978 963 9902 14 5

Elérhetőség:

–          munkahely: Nyíregyházi Főiskola,  Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet,  Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszék, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b

–          levelezési cím: 4481 Nyíregyháza, Muskotály u. 14.

–          telefon, fax: 06 20 542-4502.

–          e-mail: minyak@nyf.hu

 • Monostori László
Műszaki tudományok: termelésirányítás és informatika. Komplexitás, változások és zavarok kezelése gyártási struktúrákban; intelligens gyártási folyamatok és rendszerek; ágens-alapú (holonikus) gyártás; elosztott termelési struktúrák; digitális gyárak; virtuális vállalatok; termelési hálózatok; termeléslogisztika, minőségmenedzsment, gyártási folyamatok és folyamatláncok modellezése és optimálása, termeléstervezés és irányítás; a gépi tanulás technikái, mesterséges neurális hálók és hibrid rendszerek, és műszaki-gazdasági alkalmazásaik.
 • N. Szabó József
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Nagybörzsöny 1949. 05. 26.; professor emeritus, NYF; Középiskolai tanár, népművelődési előadó, KLTE 1974, Tudományos szocializmus, ELTE 1979;

Tudományos fokozat (legmagasabb): habil doktor, 2000.

Szakterület és oktatási terület: Diplomáciatörténet, kultúrdiplomácia, művelődéspolitika             Kutatási terület: A II. világháború utáni művelődéstörténet, tudománytörténet, kultúrdiplomácia

Doktori iskolai szerepvállalás: Debreceni Egyetem Pedagógiai és Művelődéstudományi Doktori Iskola – tanítás, minősítési eljárás

Tudományos közélet: FTT-tag /2000-2004/; MAB-tag /2004-2008/; Paris Sud Universite – vendégprofesszor /2001-2008/

Társadalmi közélet: EUROCLIP-EUROKAPOCS Közalapítvány – elnök /2011-/

Életpálya kiemelkedő elismerései: Apáczai Csere János – díj /2004/; Lónyai-emlékérem /2000/; New York-i Tudományos Akadémia tagja /2008/

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): Magyar kultúra – egyetemes kultúra: Magyarország kultúrdiplomáciai törekvései, 1945-1948, Akadémiai Kiadó, 1998; Hungarian culture – universal culture: Hungary’s endevours in cultural diplomacy 1945-1948 Akadémiai Kiadó, 1999; A koalíciós pártok felsőoktatási és tudománypolitikája 1944 ősze-1946 ősze, Akadémiai Kiadó, 1991; A Magyar Kommunista Párt kultúrpolitikája a demokrácia kiépítése idején /1945-1946/ Gondolat Kiadó, 2015; Kétszáz MTMT tanulmány;

Elérhetőség:

–          munkahely: Nyíregyházi Főiskola

–          levelezési cím: 4400 Nyíregyháza Sóstói u. 31/B.

–          telefon, fax: 06 30 5984910

–          e-mail: nszaboj@nyf.hu

 • Nagy Natália
UNE Magyar Filológia Tanszék docense, az MTA külső köztestületi tagja
 • Náray-Szabó Gábor
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Budapest, 1943.03.11. , okleveles vegyész, ELTE, 1967.

Tudományos fokozat: MTA rendes tagja: 1999.

Szakterület: molekulamodellezés, szerkezeti biológia, fenntarthatóság.

Doktori iskolai szerepvállalás: ELTE Kémiai Doktori Iskola.

Tudományos közélet: Magyar Kémikusok Egyesülete, főtitkár (1983-90), elnök (1990-7); MTESZ elnök (1990-4), alelnök (1994-8, 2002-6); Mérnök Világszövetség Végrehajtó Bizottság, tag (1995-9); Európai Kémikus Egyesületek Szövetsége, elnök (2002-5).

Társadalmi közélet: Professzorok Batthyány Köre, elnök (2003-9, 2013-); Nemzeti Konzultációs Testület, tag (2005); Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, tag (2008-10), társelnök (2010-).

Életpálya kiemelkedő elismerései: Académie des Arts, des Sciences et des Lettres (1994), ELTE „Pro Universitate” emlékérme (1994), Universitatea de Vest Timisoara tiszteletbeli doktora (1996), OTKA Ipolyi Arnold díj (1998), Máltai Lovagrend ezüstérme (2003), „In memoriam Gábor Dénes” diploma (2009), Award for Service, European Association for Chemical and Molecular Sciences (2011), Magyar Érdemrend Középkereszt (2012),

Fő művei, alkotásai: Több, mint 250 tudományos közlemény, ebből 8 könyv az elméleti kémia, számítógépes molekulatervezés, a szerkezeti biológia, a szakmai érdekvédelem és a fenntartható fejlődés területén.

Elérhetőség:

–          munkahely: ELTE Szerves Kémiai Tanszék,

–          levelezési cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter st. 1A.

–          telefon, fax: 06 20 480 5104.

–          e-mail: naraysza@chem.elte.hu

 • Neményi Miklós
Egyetemi tanár, Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron
 • Nyers József
Műszaki tudományok: hőszivattyús rendszerek elmélete és gyakorlati megvalósítása
 • Opácsko Iván
Fizikus-matematikus, az UNE Elektronikus Rendszerek Tanszék tanszékvezető professzora
 • Oplatka Gábor
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Budapest, 1935.09.25.; professor emeritus, ETH Zürich; okleveles gépészmérnök, ETH Zürich, 1959.

Tudományos fokozat (legmagasabb): Dr.sc.tech.: 1965.

Szakterület és oktatási terület: Epitö és szálitógépek; Kötélpályák; Anyagmozgatás a logisztikában. Kutatási terület: Sordonykötelek és végmegerösitéseik; Kötélpályák;  Balesetmegelözések.

Doktori iskolai szerepvállalás: ETH Zürich; Vendégelöadások, Tanfolyamok; Továbbképzések;

Tudományos közélet: OITAF (Org. Int. Transporte a Fune) bizottságok; OIPEEC (Org. Int. Etude  Endurance de Cables): Alapitó tag, Elnök, Tiszteletbeli tag; EN-bizottsági tag.

Társadalmi közélet: Magyar Mérnökök és Epitészek Svájci Egyesülete, SAC (Svájc Alpen Club)

Életpálya kiemelkedő elismerései: MTA külsö tagja; MMK tiszteletbeli tagja; Miskolci Egyetem Dr.h.c.; Kassai Egyetem: A Tudàs Almája; VTK (Verband Tech. Kader Schweiz. Seilbahnen) Az Eletmüért.

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): Ekes, ellenörizhetö kötélvég-megerösités (Klemmkopf); Ingajáratu pályák fogó (vèsz) fékei, SFO-Cable Car rekonstrukcio; Káros lengések leküzdése.

Elérhetőség

 • ·levelezési cím: CH 8053 Zürich Trichtenhausenstr 58
 • ·telefon: +41 44 381 85 61
 • ·e-mail: gabor@oplatka.ch
 
 • Papp Lajos
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Aranyosgadány, 1948.03.21., nyugalmazott egyetemi tanár, professor emeritus, KE; általános orvosi diploma  (1973.), anaesthesiológiai és intenzív terápia szakvizsga (1978.), általános sebészet szakvizsga (1982.), szívsebészet szakvizsga (POTE, 1983).

Tudományos fokozat (legmagasabb): MTA doktora (1989), egyetemi tanár (1991).

Szakterület és oktatási terület: szívsebészet. Kutatási terület: coronaria keringés physiológiája és pathophysiologiája, szívsebészet.

Doktori iskolai szerepvállalás: 2008-ban megszűnt.

Tudományos közélet: Évi 200-220 előadás megtartása a Kárpát-medencében valamint az európai és amerikai diaszpórákban.

Társadalmi közélet: Az ischaemiás szívbetegségek, mint a legújabbkori Morbus Hungaricus

orvos-szakmai, történelmi, társadalmi, lelki okait elemezve országos rendezvényeken

előadásokat tart, felkért előadóként.

Életpálya kiemelkedő elismerései: 1996. Év nemzetközi embere (Oxford), 1998. Magyar Művészeti Akadémia Aranyérem,2001.Széchenyi-díj (állami kitüntetés),2003.MagyarÖrökség-díj,2003. Budapest V. ker.díszpolgára,2006. Kaposvár Díszpolgára,2006. Prima-díj (tudományos kategória),2006. Príma Primissima-díj (közönség-díj),2007. Júliánus-díj (Júlianus Alapivány Csíkszereda), 2008. Pro Cultura-díj (Pázmány Péter Felsőoktatási díj),2008. Pro Patria non Nobis Domine!(aranygyűrű) Ring of Friendship of the World Magyarországi Aranygyűrűje Alapítvány,2008. Pro Civitate-díj Pécs,2009. Árpád-pajzs, 2010. Csernus Mihály emlékérem, 2011. Szilaj Csikó díj,2011.„Szer Üzenete”díj (Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi emlékpark díja), 2011. Budapest díszpolgára,2011. Magyar Köztársaság Érdemrend Közép-keresztje a csillaggal (állami kitüntetés) 2014. Zalaegerszeg díszpolgára,2014. Pesti Srác-díj

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): „Jöjjön el a Te országod” (Bp., 2003). Quo vadis Domine? (Bp. 2003.) Verbum cordis ( Bp. 2005.) Magyarokhoz (Bp. 2006.), Szabadíts meg a gonosztól (Bp.2008.) Csodák és tragédiák életemben ( Bp. 2009.) Segíts Ég! ( Bp. 2010.) Úton… (Bp. 2012.) Gyógyító Gondolatok (Bp.2013.)

Elérhetőség:

–          munkahely: Szívvel Lélekkel Szolgáltató Kft.

–          levelezési cím: 1188 Budapest, Puskin u. 24.

–          telefon, fax: 06 30 298 87 97.

–          e-mail: szivvel.lelekkel.pl@gmail.com

–          honlap: http:// www.papplajosprofesszor.hu

 • Péntek János
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Körösfő, 1941.07.07; professor emeritus, BBTE; magyar nyelv és irodalom szak, BBTE, 1964.

Tudományos fokozat: a filológiai tudományok doktor, 1976; MTA külső tagja, 2004.

Szakterület és oktatási terület: általános nyelvészet, etnolingvisztika, szociolingvisztika; tanszékvezető: 1990–2006. Kutatási terület: magyar dialektológia, etnolingvisztika, kontaktológia.

Doktori iskolai szerepvállalás: Hungarológiai Stúdiumok doktori iskola, BBTE, megszervezése, 2002, oktatója.

Tudományos közélet: A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság alelnöke, 1996–2006; MTA MTK Elnöki Bizottság, A Magyar Nyelv Európában EB, első, alapító elnöke az MTA Kolozsvári Területi Bizottságának, 2007–2014, jelenleg alelnök, alelnöke EMÉ-nek, szakmai igazgatója az MTA alapítású Szabó T. Attila Nyelvi Intézetnek, társelnöke a Termini Egyesületnek (Magyar Nyelvi Kutatóhálózat).

Társadalmi közélet: Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége alapítója, elnöke, 1992, a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület alapítója, elnöke, 2003; főszerkesztő-helyettese a Nyelv- és Irodalomtudományi Közleményeknek, SZB: a Magyar Nyelv, Magyar Nyelvőr, Magyar Terminológia.

Életpálya kiemelkedő elismerései: Csűry Bálint-emlékérem (1985); Lőrincze Lajos-díj (1995); Bárczi Géza-emlékérem (1996); Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1999–03); Lotz János-emlékérem (2001); A magyar népi kultúra kutatásáért emlékérem (2001); Kriterion-koszorú (2002); Pro Universitate et Scientia (2003); A Magyar Nyelvtudományi Társaság tiszteletbeli tagja (2004); Kemény Zsigmond-díj (2005); Bartók Emlékdíj (2006); Az MTA Arany János-életműdíja (2007);  Implom József-díj (2007); A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (2010); a Debreceni Egyetem díszdoktora (2011); Bethlen Gábor-díj (2012); Magyar Nyelvőr Díj (2014).

Fő művei, alkotásai: A magyar nyelvjárások román kölcsönszavai. 1977, Kriterion (Márton Gyulával és Vöő Istvánnal); Ember és növényvilág,. 1985, Kriterion (Szabó Attilával); Teremtő nyelv. 1988, Kriterion; Népi nevek, népi hagyományok. Mentor Kiadó, 2003; Anyanyelv és oktatás. Pallas-Akadémia. 2004.

Elérhetőség:

–          munkahely: BBTE BTK Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék, 400202 Kolozsvár, Horea u. 31., Romania

–          levelezési cím: 400424 Kolozsvár – Cluj-Napoca, str. Muncitorilor 18/13, Romania

–          telefon, fax: + 40 722536.

–          e-mail: pentekj@gmail.com

–          honlap: http://www.sztanyi.ro, http://www.aesz.ro, http://www.nyilasmisi.ro

 • Papanek Gábor
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Budapest, 1938.04.08.; professor emeritus, EKF; okleveles közgazda, MKKE, 1960, alk. matematikus ELTE 1970.

Tudományos fokozat (legmagasabb): habilitált egyetemi tanár 2002, MTA doktora: 2005.

Szakterület és oktatási terület: vállalat-gazdaságtan, gazdaságpolitika. Kutatási terület: vállalati magatartás, stratégiai menedzsment, innováció, területfejlesztés, makrogazdasági előrejelzés, korrupció.

Doktori iskolai szerepvállalás:jelenleg nincs.

Tudományos közélet: MTA Társadalomtudományi Minősítő Bizottság tag;.

Társadalmi közélet:. Magyar Közgazdasági Társaság ipari és vállalkozási bizottság elnökségi tag, Magyar Innovációs Szövetség, az FB tagja

Életpálya kiemelkedő elismerései: M. Közgazdasági Társaság Széchenyi emlékérem (1994), közgazdász nagydíj (2005), Kautz Gy. díj (2008)? M. Köztársaság arany érdemkereszt (2005); Közgazdasági és Jogi Kiadó nívódíj (1997, 1982), Akadémiai kutatási jutalom (1980).

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): Az ipari termékszerkezet javításának időszerű feladatai. KJK. 1977. 170 oldal; Jogbiztonság a magyar gazdasági életben. Filum. 1999. 270 oldal; Borsi B, – Dévai K. – Papanek G. (eds): The RECORD experimental map. Innovative research organisations in European accession countries. EC. 2005. p. 183; Pakucs J. – P. G. (szerk.): Innováció menedzsment kézikönyv. MISZ. 2006. 230 oldal; P. G. (szerk.): Gyakorlati vállalkozási ismeretek. EKF. Eger. 2007. 120 oldal

Elérhetőség:

–          munkahely:

–          levelezési cím: 1111 Bp. Karinthy Frigyes út 27..

–          telefon: 1-3858-964.

–          e-mail: gpapanekmex@gmail.com

 • Péter László
 • Putarich Veronika
Környezettudományok: mérnöki hidrológia, vízi környezetvédelem, regionális vízkészlet gazdálkodás. A vízkészletek (mint energiakészlet) optimális kihasználása, illetve a fenntartható fejlesztés meghatározása revitalizációs programmal, szimulációs modell vizsgálatok. A talajvízmozgás meghatározása determinisztikus transzport modellel, és térinformatika alkalmazásával. A regionális vízgazdálkodás keretében (EU program), a nemzetközi folyókon a jégképződés előrejelzése, prognosztikai modellek szerkesztése.
 • Rácz Olivér
Egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar
 • Rédey Ákos
Műszaki tudományok: vegyészmérnöki és anyagtudományok, heterogén katalízis, környezetállapot-értékelés.
 • Rosivall László
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Budapest, 1949.04.15; Széchenyi díjas egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem; általános orvos (1973), kórélettanász, hypertonologus (1998)

Tudományos fokozat (legmagasabb): MTA doktora: 1987

Szakterület: Kórélettan, nephrologiai, hypertonologia.

Kutatási terület: Veseműködés és vérnyomás szabályozás élet- és kórélettana molekuláktól a betegágyig. Nevéhez fűződik például az intrarenalis mikrocirkuláció új modellje, a glomeruláris filtrációt szabályozó „short-loop” mechanizmus.

Oktatási terület: Kórélettan orvostanhallgatóknak magyarul és angolul graduális, posztgraduális szinten.

Doktori iskolai szerepvállalás: Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományok Doktori Iskolájának vezetője, a Nephrologiai PhD program első akkreditálója (1993) és programvezetője. Vezetése alatt eddig 55 PhD végzett, ebből 26-nak témavezetője volt.

Tudományos közélet: Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagja; Nemzetközi Kórélettani Társaság kincstárnoka; vezetőségi tagja: Nemzetközi Nephrologiai Társaság, Vese Alapítványok Nemzetközi Szövetsége, Magyar Nephrologiai Társaság, Magyar Hypertonia Társaság; 10 Nemzetközi és 5 hazai tudományos folyóirat szerkesztő bizottsági tagja; Acta Physiologica Hungarica főszerkesztője

Társadalmi közélet: Fenntartható Fejlődési Tanács tanácsadója; Bolyai Szakkollégium tagja; a Cigány Orvosképzés elindítója és vezetője; Magyar Vese-Alapítvány alapító elnöke

Életpálya kiemelkedő elismerései: Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem „Doctor Honoris Causa” cím, Széchenyi-díj, Nemzetiségekért díj, Lengyel Nephrologiai Társaság tiszteletbeli tagsága, Khwarizmi Nemzetközi Díj, az Iráni Kormány tudományos elismerése

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5):

https://kortan.semmelweis.hu/munkatarsak/Rosivall_Laszlo/

Elérhetőség:

–          munkahely: Semmelweis Egyetem, Kórélettani Intézet, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

–          levelezési cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

–          telefon, fax: 1-2100-100, 1-210-2956, 06-20-825-9756

–          e-mail: rosivall.laszlo@med.semmelweis-univ.hu

–          honlap: https://kortan.semmelweis.hu/

              http://bns-hungary.hu/

 • Sallai Gyula
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Budapest, 1945.06.30.; egyetemi tanár, BME; okleveles villamosmérnök, BME, 1968.

Tudományos fokozat: MTA doktora, 1989.

Szakterület és oktatási terület: távközlés, infokommunikáció; mérnöki menedzsment Kutatási terület: infokommunikációs stratégiák, jövő internet trendek és technológiák

Doktori iskolai szerepvállalás: BME Informatikai Tudományok Doktori Iskola (törzstag).

Tudományos közélet: MTA Távközlési Tudományos Bizottság tag 1985-től, elnök (2005-2011); MTA közgyűlési képviselő (2004-2010)

Társadalmi közélet: Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület vezetőségi tag 1991-től, elnök (2005-2011), tiszteletbeli elnök (2011-); Telecommunication Systems (USA) folyóirat szerk. biz. tag (1992-)

Életpálya kiemelkedő elismerései: Eötvös Lóránd, Puskás Tivadar, Pollák-Virág, Baross Gábor, Gábor Dénes, Ipolyi Arnold, Kalmár László és József Nádor díj, Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje

Fő művei, alkotásai: A hazai távközlő hálózat korszerűsítésében, az infokommunikációs stratégiai és szabályozási kultúra kibontakozásában meghatározó tudományos és szakmai vezető szerep. Lásd még MTMT.

Elérhetőség:

–          munkahely: BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék, 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2.

–          levelezési cím: 1147 Budapest, Hejő u. 20.

–          telefon, fax: +36 20 3891602

–          e-mail: sallai@tmit.bme.hu

honlap: http://www.tmit.bme.hu

 • Sándorné Kriszt Éva
Közgazdaságtudomány: gazdaság és társadalomstatisztika (módszertan és elemzés), Kis-és középvállalkozások tevékenységének és a felsőoktatás teljesítményének elemzése, valamint a távoktatás, e-learning módszertana a statisztika oktatásában kutatási területen a Budapesti Gazdasági Főiskolán szakdolgozati-, és a Szegedi Egyetem Közgazdasági Doktori Iskolájában kutatási témavezetés.
 • Sikolya László
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Nagykároly, 1955. 01. 14.; főiskolai tanár, NYF; okleveles gépészmérnök, Temesvári Műszaki Egyetem, 1980. (oklevél honosítása: BME, 1989.)

Tudományos fokozat (legmagasabb): Mezőgazdasági tudomány doktora (PhD): 1999.; Mezőgazdasági Tudomány kandidátusa (CSc.) 1998

Szakterület és oktatási terület: gépészet, járműgépészet, közlekedéstudományok. Kutatási terület: járműgépészet, kisparcellás mezőgazdasági gépek, amaránt termesztés és felhasználás gépesítése, közlekedéstudományok.

Doktori iskolai szerepvállalás:

Tudományos közélet: MTA Köztestületi Tag; DAB Mezőgazdasági Szakbizottság társelnök; DAB Műszaki Szakbizottság társelnök.

Társadalmi közélet: GTE megyei elnök; MTESZ megyei alelnök; Agrár Dékáni Kollégium tagja; Műszaki (MFRFK) Dékáni Kollégium tagja (2009-ben elnöke); A Multidiszciplináris Nemzetközi Konferencia elnöke Nyíregyháza-Nagybánya; Magyar Professzorok Nemzeti Szövetségének tagja (2010-).

Életpálya kiemelkedő elismerései: Lónyai Menyhért Emlékérem és Oklevél( 2001); Széchenyi Professzori Ösztöndíj (2002-2005); Magyar Rektori Konferencia Oklevél és Emlékérem (2009); Miniszteri Elismerő Oklevél (2010); Nemzeti Kiválósági Program „Szentágothai János” Kutatói Ösztöndíj (2013-2014); „A Magyar Felsőoktatásért” Emlékplakett (2011); Kabai János Díj (2014).

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): Bányagépek tervezése és kivitelezése; Amaránt termesztés termesztéstechnológiájában való részvétel és gépesítésének megvalósítása; Új élelmiszeripari technológia kidolgozása apró magvak számára – az amaránt pattogatása.

Elérhetőség:

–          munkahely: Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Agrártudományi Intézet, 4400 Nyíregyháza, Kótaji út 9-11.

–          levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.

–          telefon, fax: 06 30 681-3885; 06 42 599-434

–          e-mail:sikolya@nyf.hu

–          honlap: http://www.nyf.hu, www.sikolya.hu

 • Spenik Ottó
 
 • Spenik Sándor
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Ungvár, 1971.01.20.; dékán, UNE, Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar; okleveles fizikus, UNE, 1993.

Tudományos fokozat (legmagasabb): a fizika-matematika tudományok kandidátusa: 1996.

Szakterület és oktatási terület: elméleti fizika. Kutatási terület: részecskefizika, hadronok, relativizmus.

Doktori iskolai szerepvállalás: Doktorandusz vezető.

Tudományos közélet: MTA külső köztestületi tag.

Társadalmi közélet: Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság (KMTT), Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ).

Elérhetőség:

–          levelezési cím: 88000 Ungvár, Universitetska u. 14.

–          telefon, fax: +380312 64 39 60.

–          e-mail: magyarkar.une@gmail.com

–          honlap: http://www.magyarkar-une.org

 • Szabó Árpád
Professzor emeritus, Nyíregyházi Főiskola
 • Szabó István
Dékán, Szent István Egyetem
 • Száva János
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Csíkszereda, 1949.01.21.; egyetemi tanár (professzor) Brassó-i Transzilvánia Egyetem, Románia, okl. autómérnök, Brassó-i Egyetem, 1972.

Tudományos fokozat (legmagasabb): műszaki tudományok doktora, 1993.

Szakterület és oktatási terület: Szilárdságtan; Műszaki Lengéstan; Műszaki Mechanika Kísérleti Módszerei. Kutatási terület: szilárd testek feszültség-, és alakváltozása, Biomechanika, főként a Kísérleti Módszerek megközelítése által.

Doktori iskolai szerepvállalás: Gépészmérnöki Doktori Iskola, Brassó-i Egyetem.

Tudományos közélet: –

Társadalmi közélet: négy szakfolyóiratnak (magyar, lengyel) szakbizottsági tagja.

Életpálya kiemelkedő elismerései:-

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): Műszaki Kísérleti Módszerek a Szerkezetek Dinamikájában (románul), Brassó-i Transzilvánia Egyetem Kiadója, Románia, 2000; Műszaki Lengéstan (románul), Brassó-i Transzilvánia Egyetem Kiadója, Románia, 2007; Selected Chapters of Mechanics of Composite Materials, I. kötet, Kassa, 2011; II. kötet, Prága, 2012; III. kötet Brassó, 2013 (ezekben egy-egy fejezetet szerzője voltam, illetve a III.kötet főszerzője)

Elérhetőség:

–          munkahely: Brassó-i Transzilvánia Egyetem, Románia, Gépészmérnöki Kar, Gépészmérnöki Tanszék, Eroilor Avenue, 29, 500036-Brasov, Romania.

–          levelezési cím: 500122-Brasov, Str. Stejerisului nr.1, 1. ajtó.

–          telefon, fax: 0040745 58 20 34.

–          e-mail: janoska@clicknet.ro

honlap: http://www.unitbv.ro

 • Szendrő Péter
Műszaki tudományok: Mezőgazdasági gépészet. Aprított növényi struktúra matematikai és mechanikai leírása, az energiatakarékos zöldtakarmány aprítás, a szecskázott lucerna és kukorica szárítása. A villamos erőterek környezetkárosító (elektroszmog) és kedvező (biostimuláció) élettani hatása, az eltérő dielektromos tulajdonságokon alapuló vetőmagtisztítás elméleti megalapozása és gyakorlati megvalósításával kapcsolatos kutatások.
 • Szigeti Ferenc
 • Tánczos Lászlóné
Egyetemi tanár, BME, Budapest
 • Tarics Zoltán
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Técső (Kárpátalja), 1946.04.28., Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia (UNTA) Elektronfizikai Kutatóintézetének (EFKI) tudományos titkára, fizikus (1969)

Tudományos fokozat (legmagasabb): fizikai és matematikai tudományok kandidátusa (1978)

Szakterület és oktatási terület: elméleti fizika, nagyenergiás részecskeütközések leírása, Maxwell-egyenletek szimmetriái

Doktori iskolai szerepvállalás: nincs

Tudományos közélet: UNTA EFKI tudományos tanácsának titkára, Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács tagja

Társadalmi közélet: Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság tagja

Életpálya kiemelkedő elismerései: UNTA elnökségének Díszoklevele, Régió Fejlesztéséért érdemjel

Fő művei, alkotásai: 1) Krivsky I.Yu., Simulik V.M., Torich Z.Z. A covariant form for the complete set of first-order electromagnetic conservation laws. Physics Letters, B320, № 1-2, 96-98, 1994. 2) R. Fiore, L. Jenkovszky, E. Kuraev, A. Lengyel, and Z. Tarics. Predictions for high-energy pp and antipp scattering from a finite sum of gluon ladders // Physical Review D. – 2010. – V. 81. – 056001.

Elérhetőség:

–          munkahely: UNTA EFKI, 88017 Ungvár, Egyetem u. 21, Ukrajna

–          levelezési cím: Mynajska str. 6/22, 88018 Uzhgorod, Ukraine

–          telefon, fax: +38(0312)64-38-76, +38(0312)64-36-50

–      e-mail: tarics1@rambler.ru

 

 • Torma András
Miskolci Egyetem rektora, Állam- és Jogtudományi Kar
 • Tőkés Béla
Professzor emeritus, University of Medicine and Pharmacy, Románia
 • Török-Medveczky Olga
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség:  Magyarország, Tiszaszirma, Szöllösegres, 1940.05.03. Növényfiziológia és Ökológia tanszékvezető, professzor, a biológia tudomány doktora, okleveles tanár, biológia és kémia, növényfiziológia szak, Lembergi Állami Iván Frankó Egyetem, 1965.

Tudományos fokozat (legmagasabb): MTA doktora, 2012.  Ukrájna Felsőoktatási Akadémia akadémikusa, 2003.

Szakterület és oktatási terület: Növényfiziológia és biokémia, növények növekedése és fejlődése, fitohormonok, fiziológiai folyamatok integrációja. Növényélettan előadások biológus hallgatók és tanárok részére.

Doktori iskolai szerepvállalás: Kutatási területvezető (a fitohormonok és külömböző külső stresszek hatása a növények növekedésére és fiziológiai folyamatokra, enzimek aktivitására).

Tudományos közélet: Federation of European Societies of Plant Biology (tagság), Ukrán Növényfiziológiai Társaság (elnökségi tag, felelős a Növényélettan oktatásért az Ukrán Egyetemeken). Ukrán Botanikai Társaság (alelnök). Kijevi Nemzeti Tárász Sevcsenko Egyetem Biológus Szakterületi Bizottság (tagság),  Lembergi Nemzeti Iván Frankó Egyetem Biológus Szakterületi Bizottság (alelnök). 3 Tudományos folyóirat társszerkesztője.

Társadalmi közélet : Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetség (tagság), Lembergi Magyarok Kulturális Szövetség (elnökségi tag).

Életpálya kiemelkedő elismerései: Lembergi Nemzeti Iván Frankó Egyetem Tiszteletbeli Honor Professzor (2003), Járosláv Mudrij nevü dij (2010), az Ukrán Oktatásügy Érdemes Dolgozója (2011, Állami kituntetés), Holodnij akadémikus nevü dij (2013).

Fő művei, alkotásai: Ріст рослин (ukránul) Növények növekedése, 2007; New plant growth regulators: basic research and technologies of application, 2010; Ріст і розвиток рослин (ukránul) Növények növekedése és fejlődése,2011; Glutatione and ascorbate accumulation of rape plants under influence of heavy metals and Treptolem, 2012; Spectral analyzis of photosynthetic pigments of plants, effected by cadmium ions and salicylic acid, 2014.

Elérhetőség:

 1.  munkahely: Ivan Franko National University of Lviv, Biology Faculty, 79005, Lviv, Hrusevskij str., 4
 2. levelezési cim: 79044, Lviv, Kotlyarevskij str. 40 / 10
 3. telefon. + 38 067 9225567, +38 032 238 29 01
 4. e-mail: prof.olga.terek@gmail.com
 5. honlap: http://bioweb.lnu.edu.ua/phys_ecol/

 

 • Tötösy de Zepetnek Steven
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Budapest 1950.11.22.; Professor & Editor

Tudományos fokozat (legmagasabb): PhD Comparative Literature University of Alberta 1989

Szakterület és oktatási terület: literary studies, media studies, cultural studies Kutatási terület: literary studies, media studies, cultural studies

Tudományos közélet: Council of Editors of Learned Journals (USA), Modern Language Association of America, American Comparative Literature Association, Canadian Comparative Literature Association/Association Canadienne de Littérature Comparée (life member), International Comparative Literature Association/Association Internationale de Littérature Comparée (life member), Réseau Européen d’Etudes Littéraires Comparées/European Network for Comparative Literary Studies, International Association of Hungarian Studies, International Association of Empirical Aesthetics, International Society for the Empirical Study of Literature, International Association for Media and Communication Research, American Hungarian Educators Association, European Union Studies Association; Member (Public Domain) 2003- Magyar Tudományos Akadémia

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): 200+ peer-reviewed articles, 41 single-authored and edited books

Elérhetőség:

–          munkahely: Purdue University, West Lafayette, Indiana 47907 USA

–          levelezési cím: 8 Sunset Road, Winchester, Massachusetts 01890 USA

–          telefon: 1-781-729-1680

–          e-mail: <totosysteven@purdue.edu>

–          honlap: életrajz és kiadott munkák listái: <http://docs.lib.purdue.edu/clcweblibrary/totosycv>

 • Turcsányi Károly
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Budapest, 1944.02.07.; professor emeritus, NKE; okleveles közlekedésmérnök, BME, 1975.

Tudományos fokozat (legmagasabb): MTA doktora: 2010.

Szakterület és oktatási terület: logisztika; haditechnika (harckocsik); minőségmenedzsment. Kutatási terület: közlekedéstechnika; hadi kultúra – haditechnika történet.

Doktori iskolai szerepvállalás: Katonai Műszaki Doktori Iskola, kutatási területvezető (haditechnika és robotika).

Tudományos közélet: MTA Közlekedéstudományi Bizottság tag; MTA Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottság alelnök; 3 ciklusban volt a ZMNE Habilitációs Bizottság elnöke.

Társadalmi közélet: Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége és Magyar Hadtudományi Társaság elnökségi tag; Haditechnika, Katonai logisztika és Hadmérnök folyóiratoknál SZB tag.

Életpálya kiemelkedő elismerései: Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998-02); Pro Universitate et Stientia díj (2003); Bolyai János hadmérnöki díj (2009); Tanárky Sándor díj (2010).

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): Harckocsik 1916-tól napjainkig, Zrínyi, 2000; A légideszant I.II., Puedlo, 2007 és 2012; Nehéz harckocsik, Puedlo, 2008; Minőségelmélet és –módszertan, NKE, 2014.

Elérhetőség:

–          munkahely: NKE Hadtudományi Kar, 1101 Budapest, Hungária krt., 9-11.

–          levelezési cím: 1044 Budapest, Flottilla utca 80.

–          telefon, fax: 06 30 919 4927.

–          e-mail: turcsanyi.karoly@chello.hu

–          honlap: http://www.uni-nke.hu

 • Varga Zoltán
Matematikai tudományok: dinamikus modellezés, matematikai rendszerelméleti, optimális irányítási és játékelméleti modellek alkalmazása a populációbiológiában, az ökológiában, biológiai növényvédelemben, a közgazdaságtanban, a demográfiában és a műszaki tudományokban.
 • Várallyay György
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Debrecen, 1935. 07.17; kutató  professor emeritus, MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet (ATK TAKI); professzor emeritus Szent István Egyetem (SZIE) Gödöllő; okleveles mezőgazdasági mérnök, Agrártudományi Egyetem Gödöllő 1957.

Tudományos fokozat (legmagasabb):  MTA rendes tagja, 1998.

Szakterület és oktatási terület: talajtan: talajtérképezés, talajtani adatbázisok; a talaj vízgazdálkodása; talajdegradációs folyamatok; a talaj környezeti érzékenysége, környezeti monitoring; talajfolyamatok szabályozásának tudományos megalapozása; agroökológia; agrokémia.

Doktori iskolai szerepvállalás: SZIE Környezettudományi Doktori Iskola törzstagja,

Tudományos közélet: MTA Agrártudományok Osztályának tagja, Talajtani-Mezőgazdasági-Vízgazdálkodási-Növénytermesztési Bizottságának tiszteletbeli elnöke, Környezettudományi Elnöki Bizottságának (KÖTEB) tagja, Hidrológiai Bizottságának tagja; Doktori Tanácsának tagja (2001-2007); Országos Környezetvédelmi Tanács (OKT) tagja (2007-2013); Corvinus Egyetem és Nyugat-Magyarországi Egyetem Doktori Tanácsának és Habilitációs Bizottságának tagja;

SZIE (1996), Debreceni Egyetem (2000) és Nyugat-Magyarországi Egyetem (2002) Honoris Causa díszdoktora

Társadalmi közélet: Magyar Talajtani Társaság tiszteletbeli elnöke, „Agrokémia és Talajtan” tudományos folyóirat tiszteletbeli főszerkesztője; 5 hazai és 6 külföldi tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja;  Nemzetközi Talajtani Unió ( IUSS) tiszteletbeli tagja, Talajtechnológiai Bizottságának elnöke 1986-1998-ig és három állandó munkabizottságának tagja; India, Szlovákia, Horvátország és Románia Talajtani Társaságának tiszteletbeli tagja; 7 nemzetközi szakmai szervezet Magyar Nemzeti Bizottságának tagja.

Életpálya kiemelkedő elismerései: Széchenyi Díj 2004, a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje 1997; Munkaérdemrend ezüst fokozata 1985, „Vadas Jenő Emlékérem” 1999; Westcsik Vilmos Emlékérem 1999,  Szent István Egyetem Aranyérme 2005, Lengyel Tudományos Akadémia „Michal Oczapowski” kitüntetése 1991,

Fő művei, alkotásai: 700 publikáció (300 idegen nyelven), köztük 150 (70 ) szakcikk;  számos könyvfejezet; plenáris előadások anyaga, hazai és nemzetközi kongresszusok kiadványaiban; tudományos/ismeretterjesztő cikk; 5 könyv társ- szerzője, a talajtan, agrokémia, és agroökológia szakterületén

Elérhetőség:

–          munkahely: MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet, 1022 Budapest, Herman Ottó út 15

–          levelezési cím: 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.

–          telefon, fax: 06-1-212-2265

–          e-mail: g.varallyay@rissac.hu

 • Vincze Mária-Magdolna
Professzor emerita, Babes-Bolyai Egyetem, Románia
 • Winkler András
Professzor emeritus, Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron
 • Zékány Krisztina
Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: Ungvár, 1975.07.02.; az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének vezetője, magyar filológus

Tudományos fokozat (legmagasabb): docens: 2011 (Ukrajna Oktatásügyi és Tudományos Minisztériuma által kiállított oklevél száma: 12ДЦ № 025434)

Szakterület és oktatási terület: magyar nyelv, nyelvtörténet, finnugrisztika. Kutatási terület: magyar névtan, nyelvtörténet, a magyar nyelv idegen nyelvként való oktatása.

Doktori iskolai szerepvállalás: Nyelvtudományi és Irodalomtudományi Doktori Iskola (Ungvár), tudományos vezető.

Tudományos közélet: Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT) tagja (2015); a Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság tagja (2002)

Társadalmi közélet: az UNE Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karának Tudományos Közleményei c. kiadvány főszerkesztője; az Acta Hungarica c. tudományos szakfolyóirat SZB tagja

Életpálya kiemelkedő elismerései:A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaság oklevele (2015)

Fő művei, alkotásai (legfeljebb 5): Magyar nyelv tankönyvek az általános oktatási rendszerű magyar tannyelvű középiskolák  5. osztálya (Lviv,2013), 6. osztálya (Lviv, 2014), 7. osztálya (Lviv, 2015) számára; Magyar  nyelvtörténet I. rész, 2009;  A magyar nyelvtörténeti hangváltozások rendszere. Gyakorlati segédkönyv,2011

Elérhetőség:

–          munkahely: UNE, Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar, Magyar Filológiai Tanszék, 88000, Ungvár, Universitetska u, 14., Kárpátalja, Ukrajna

–          levelezési cím: 88015,Ungvár, Starickoho u. 4., Kárpátalja, Ukrajna

–          telefon, fax: +380312 64-39-60.

–          e-mail: krisztinazekany@gmail.com

honlap: www.magyarkar-une.org

Tiszteletbeli tagjaink:

 • Dr. Barta László professzor emeritus, Pannon Egyetem

………………………………………………………………………………….

 • Dr. Farkas József professzor emeritus, Budapesti Corvinus Egyetem

………………………………………………………………………………….

 • Dr. Menyhárt Zoltán professzor emeritus, Szent István Egyetem, Gödöllő

………………………………………………………………………………….

 • Dr. Soltész János professzor emeritus

………………………………………………………………………………….

 • Dr. Kiss Ferenc Árpád professzor emeritus:

Születési hely és idő, foglalkozás, szakképzettség: 1930.06.16 nyugdíjas, a kolozsvári Műszaki Egyetem professzora.

Tudományos fokozat (legmagasabb): Gazdasági tudományok doktora, 1973, Bukarest / kandidátusi

Szakterület és oktatási terület:

–       Mikró és Makrógazdaság,

–      A Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja,

–      a Romániai Magyar Demokrata Szövetség tagja.

Tudományos közélet: Szülődöldem, Parajd, híres emberei között szerepelek lásd: www.parajd.ro

Wikipédia-          több mint 100 tudományos dolgozat megírása, főleg az áru és pénz viszonyok területén, amelyek szakfolyóiratokban, helyi sajtóban, évkönyvekben jelentek meg vagy tudományos ülésszakokon hangoztak el.

Társadalmi közélet: Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének tagja. 

Elérhetőség:

Levelezési cím:    Cluj – Napoca 400024str. Dragalina nr.10, ap.6 Romania

Telefon: 40 0264 593731

e-mail : kiss.ferencarpad@yahoo.com